Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Archiv Národního technického muzea

 

Z důvodu probíhajících stavebních úprav bude badatelna Archivu NTM/od 1. 7. 2024 uzavřena. Předpokládaná doba uzavření je do 31. 8., nicméně omezení může trvat déle.

Veřejně přístupný archiv dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu na území České republiky se zřetelem k vývoji evropskému a světovému.

Archiv byl založen v roce 1931 pod názvem: „Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR“ a svou činnost zahájil jako 32. odborná skupina Spolku Technického muzea československého, předchůdce současného NTM, v roce 1932. Po po zestátnění Národního technického muzea byl archiv spolu s knihovnou a některými dalšími složkami zařazen do tzv. studijní a dokumentační skupiny (SDS). Ta byla v roce 1964  začleněna do nového oddělení vědecko-technických informací (archiv, knihovna, bibliografické oddělení). Poté, co se ukázalo, že toto organizační začlenění není funkční, byl archiv osamostatněn a od roku 1969 vystupuje jako samostatný „archiv pro dějiny techniky a průmyslu“. Na podzim 1999 získal archiv, nově nazývaný jako Archiv Národního technického muzea, statut „archivu zvláštního významu“ podle zákona 343/1992 Sb. o archivnictví, čímž byl zařazen do jednotného archivního systému. Vzhledem k novým povinnostem, které archivu ukládá zákon 499/2004 Sb. o archivnictví, prošel archiv akreditačním řízením. Akreditace mu byla udělena s platností od 5. 1. 2009. Stejného dne byla otevřena nová archivní badatelna.

Na vedení archivu se v době Spolku TM podíleli např. prof. Josef Šusta a prof. Bedřich Mendl. Vlastní vedení bylo až do počátku 60. let na Dr. Janu Kleplovi. Po jeho odchodu nastoupil na jeho místo Dr. Karel Černý. Od roku 1990 do poloviny roku 2010 stál v čele archivu PhDr. Jan Hozák, v současné době jej vede PhDr. Zdeněk Vácha.

Archiv disponuje kromě několika set fondů rozsáhlými sbírkami technických výkresů, oborové dokumentace nejrůznějších odvětví techniky, sbírkou biografických dokumentů nejen osobností z dějin průmyslu a techniky, rozsáhlými sbírkami fotografií, plakátů a grafiky. Nedílnou součástí archivu jsou sbírky archiválií dříve označované soubornými názvy jako archiv letecký a archiv železniční.

1. Oblasti identity

 • Archive identifier: 630000060
 • Název archivu: Archiv Národního technického muzea
 • Historické názvy archivu: Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR, Archiv pro dějiny techniky a průmyslu NTM
 • Typ archivu: specializovaný archiv

2. Oblasti kontaktů

 • Adresa archivu: Archiv NTM, Kostelní 42, Praha 7, 170 78
 • Telefon: 220 399 196 (vedoucí archivu PhDr. Zdeněk Vácha)
 • URL: https://ntm.cz/pro-badatele/archiv-ntm#kontakty
 • Kontaktní osoby: vedoucí Archivu NTM: PhDr. Zdeněk Vácha – tel. 220 399 196, e-mail zdenek.vacha@ntm.cz; spisová služba a předarchivní péče: PhDr. Zdeněk Vácha – tel. 220 339 196, e-mail zdenek.vacha@ntm.cz.

3. Oblasti popisu

 • Dějiny archivu: viz  zde>zde>.
 • Zdroje autority archivu: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; vyhláška 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci interních směrnic: Organizační řád NTM, Organizační řád Archivu pro dějiny techniky a průmyslu NTM>. Organizační řád Archivu pro dějiny techniky a průmyslu NTM>.
 • Administrativní struktura: Archiv NTM je začleněn do odboru archivních, knihovních a informačních zdrojů. Archiv NTM není členěn na nižší organizační jednotky.
 • Spisová služba a akviziční politika: Archiv NTM získává archiválie převážně formou koupě nebo darů, proces hodnocení a výběru archiválií provádí převážně mimo skartační řízení. Soustřeďuje se na doklady k vývoji vědy a techniky ve všech směrech včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností nejen české (teritoriálně) techniky. V rámci skartačního řízení získává archiválie svého zřizovatele – Národního technického muzea.
 • Archiválie: viz zde>.
 • Průvodce po fondech a sbírkách: prozatím neexistuje.
 • Informační systém: ve stádiu zrodu.

4. Oblasti přístupnosti

 • Badatelna je otevřena v úterý a ve středu v 9:00-17:00 pouze pro badatele, kteří již mají materiál připravený ke studiu.
 • Data uzavření studovny: Studovna je uzavřena v pondělí, ve čtvrtek a pátek a o státních svátcích.
 • Přístupnost/popis cesty: Archiv je dostupný ze stanice metra „Hradčanská“ (linka A), tram 1, 15 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Náměstí Republiky“ (linka B), tram. 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Vltavská“ (linka C), tram. 1 a 25, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Nádraží Holešovice“ (linka C), tram 15, zastávka „Letenské náměstí“.
 • GPS: 50°5'50.002"N, 14°25'29.86"E.
 • Umístění budovy: mapa zde>.

5. Služby

 • Předkládání archiválií: podle kapacity badatelny a uložení archivních souborů v pražském/mimopražském depozitáři.
 • Nutnost objednat místo dopředu: ano.
 • Formuláře ke stažení: viz níže
 • Vybavení badatelny: 10 míst pro studium archiválií spisové velikosti nebo 4 místa pro studium archiválií výkresové velikosti; počítač, možnost připojení vlastního PC do elektrické sítě, možnost použití vlastního reprodukčního zařízení (druh povoluje na základě charakteru a fyzického stavu archiválií služba v badatelně).
 • Reprodukční služby: elektrografické reprodukce (podle počtu kopií na počkání nebo objednávku), digitální reprodukce (nevyhotovuje Archiv NTM, termín vyhotovení dle možností specializovaného pracoviště).
 • Veřejné oblasti: Badatelna archivu je umístěna ve třetí patře budovy. Bezbariérový přístup obtížný. Před budovou NTM je veřejné parkoviště. Na vyžádání je možné zakoupit publikace z poslední produkce A NTM.

6. Akreditace a vztahy

 • Akreditace: ze zákona.
 • Datum udělení akreditace: 2. 12. 2008.
 • Datum vstupu akreditace v platnost: 5. 1. 2009.
 • Zřizovatel: Národní technické muzeum.
 • Příslušný správní úřad: Národní archiv.
 • Kontrolován kým: Národní archiv.
 • Výroční zpráva zasílána komu: Národní archiv.
 • Zasílá NAD do druhotné evidence komu: Národní archiv.

 

 

 

Soubory ke stažení

Badatelsky_rad_antm_aa_2019.pdf 0,5 MB 01_bad_list_2019_GDPR.pdf 0,1 MB 03_zadost_predlozeni_archivalii_ke_studiu_ver2019.rtf 2,1 MB 04_zadanka_xerox_ver1.rtf 1,2 MB 05 Ceník NTM (24.02) s podpisem.pdf 0,3 MB 6. zadost_pouziti_vlastniho_reprozarizeni_2016.pdf 0,1 MB 07_zadost_reserse_ver1.rtf 2,0 MB

Název archivního souboru (NAD)   |  Časový rozsah  |  správce

A. Kauble a spol, s.r.o. Smíchov, první česká továrna ohnivzdorných a nedobytných pokladen, asbestových skříní na knihy, na volné listy, specielní výroba střádanek, stavba tresorů, saves deposits (NAD 609)  |  1882 - 1946  |  Patočka

Adler Karel Antonín, Ing. (NAD 716)  |  1923 - 1950  |  Petrunčíková

Anděl Karel (NAD 705)  |  1902 - 1946 (1984)  |  Ulrich

Anýž Franta, závod pro uměleckoprůmyslové práce kovové v Praze (NAD 741)  |  1876 - 1947 (1986)  |  Nedbalová

Aritma Vokovice, n. p., Praha (NAD 841)  |  1950 - 1991  |  Cedlová

Arntz Friedrich (NAD 372)  |  1889 - 1928  |  Patočka

Astler Josef (NAD 375)  |  [1800] - 1939  |  Patočka

Atari klub Praha, 487. základní organizace Svazarmu (NAD 817)  |  1986 - 1991  | Cedlová

Babický František - Sbírka archiválií k historii podniku Favorit Rokycany (NAD 855)  |  1950 - 2001  |  Vácha

Baffrey Louis, ing. (NAD 21)  |  1886  |  Vácha

Balke Vl. (NAD 885)  |  1920 - 1946  |  Patočka

Bandoch František (NAD 798)  |  1922 - 1965  |  Ulrich

Báňská a hutní společnost, a. s. - Mostárna Karlova huť, Lískovec (NAD 8)  |  1871 - 1925  |  Lounová

Báňské ředitelství, Příbram (NAD 648)  |  1811 - 1956  |  Lounová

Barta & Tichý, Praha - Prastav, spojené pražské továrny na staviva, a. s., Praha (NAD 851)  |  1878 - 1946  |  Vácha

Bárta Rudolf, prof. Dr. Ing., DrSc. (NAD 544)  |  1907 - 1973  |  Vácha

Bartel František (NAD 528)  |  1843 - [1911]  |  Nedbalová

Bartoň z Dobenína Josef a Cyril Adolf (NAD 450)  |  [1903] - 1938  |  Patočka

Bartoš Martin (NAD 268)  |  1841 - 1894 (1907)  |  Ulrich

Bašta Jan, Dr. Ing. (NAD 521)  |  1882 - 1937  |  Petrunčíková

Baštýř Alfred, MUDr. (NAD 733)  |  1911 - 1938  |  Nedbalová

Bazika Eduard, Ing. Dr. h. c. (NAD 578)  |  1857 - 1945  |  Petrunčíková

Bažant Zdeněk, prof. a Zdeněk, prof. Dr. Ing., DrSc. (NAD 719)  |  1880 - 2001  |  Ulrich

Beitler Leonard (NAD 799)  |  1954 - 1981  |  Nedbalová

Bejra Vladimír, pplk. (NAD 891)  |  1908 - 1936  |  Patočka

Belada Bohumil, ing. (NAD 443)  |  1890 - 1941  |  Lounová

Bělohoubek Antonín, prof. (NAD 167)  |  (1843) 1860 - 1909 (1921)  |  Vácha

Beran Vojtěch, prof. Ing. Dr. mont. (NAD 665)  |  1921 - 1939 (1963)  |  Lounová

Berounský Hugo (NAD 881)  |  1923 - 1984  |  Patočka

Bílý Miroslav, Ing. - Miroslav Bílý, elektrotechnická továrna Horní Počernice (NAD 876)  |  1902 - 1977 (2016)  |  Cedlová

Birk Alfred, prof. Ing. Dr. techn. (NAD 437)  |  1880 - 1926  |  Ulrich

Bittnerova sbírka (Sbírka LA) (NAD 747)  |  [1860] - 1967  |  Patočka

Bláha Bohumil (NAD 449)  |  1874 - 1953  |  Lounová

Böhm Jan, prof. Dr. (NAD 869)  |  [1915]-[1952]  |  Ulrich

Borovský František Adolf (NAD 348)  |  (1858) 1867 - 1933  |  Vácha

Bouda Jiří - Sbírka dokumentů k dějinám kolejové dopravy (NAD 882)  |  1793 - 2015  |  Petrunčíková

Bozděch Vlastimil, Ing. (NAD 681)  |  1899 - 1977  |  Vácha

Božek Josef a Romuald (NAD 45)  |  1811 - 1894 (1954)  |  Ulrich

Brada Karel, Ing. (NAD 499)  |  1859 - 1910 (1935)  |  Petrunčíková

Bratři Deglové (NAD 768)  |  1926 - 1935  |  Nedbalová

Braulík Augustin, Ing. (NAD 33)  |  1863 - 1914  |  Patočka

Brauner Bohuslav, prof. dr. (NAD 583)  |  [1869] - 1935 (1955)  |  Ulrich

Breitfeld & Evans, Praha (NAD 19)  |  1843 - 1875  |  Patočka

Breitfeld a Daněk, Praha-Karlín (NAD 20)  |  1847 - 1932 (1950)  |  Patočka

Breuer Otakar (NAD 27)  |  1810 - 1895 (1896)  |  Patočka

Brichta Jindřich (NAD 602)  |  (1832) 1898 - 1957  |  Nedbalová

Bruckner Viktor, Ing. (NAD 509)  |  1905 - 1936  |  Ulrich

Buchnar František, Ing. (NAD 706)  |  1912 - 1946  |  Ulrich

Burghardt J., strojírna  Müller H., tkalcovna Richter J., textilka Richter A. L., textilka Hintz R., Berlin (fil. Varnsdorf) Eger K., dopravce Anders M., mýdlárna, Neugersdorf neurčené (NAD 255)  |  1923 - 1933  |  Patočka

C. k. priv. ústav ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně a krupobití v Praze (NAD 345)  |  1818 - 1946 (1949)  |  Ulrich

Cenek Josef, ing. (NAD 484)  |  1910 - 1956 (1960)  |  Cedlová

Cerman Jaroslav, prof. Ing. (NAD 61)  |  1893 - 1923  |  Ulrich

Cibula Karel, Ing. (NAD 488)  |  1865 - 1927  |  Ulrich

Cicvárek Josef (NAD 846)  |  1865 - 1924  |  Patočka

Cífka Josef (NAD 587)  |  1886 - 1939  |  Vácha

Cimburek Oldřich, Ing. (NAD 870)  |  1913 - 1935  |  Ulrich

Cmunt František August (NAD 790)  |  1890 - [1917]  |  Vácha

Cosmanos, spojené továrny textilní a tiskárny látek, Josefův důl u Kosmonos (NAD 7)  |  1751 - 1904  |  Patočka

Čáp Vlastimil, Ing. (NAD 739)  |  1964 - 1996  |  Cedlová

Čapla Vasil, Ing. (NAD 676)  |  1951 - 1977  |  Cedlová

Čermák Augustin, JUDr. (NAD 536)  |  1882 - 1959  |  Petrunčíková

Černý Richard, Ing. (NAD 804)  |  1891 - 1923 (1924)  |  Cedlová

Černý Václav (NAD 678)  |  1866 - 1921 (1957)  |  Cedlová

Červený František, Ing. (NAD 588)  |  1868 - 1922  |  Patočka

Česká aeronautická společnost (NAD 892)  |  1891 - 1897 (1927)  |  Patočka

Česká matice technická - akce za vznik Ústředí pro technické vědy a práci (NAD 41)  |  (1901) 1917 - 1932  |  Vácha

C. k. Česká reálka v Karlíně, Praha (NAD 580)  |  1888 - 1902  |  Ulrich

Česká společnost národohospodářská pro Čechy, Moravu a Slezsko v Praze (NAD 592)  |  1895 - 1956  |  Ulrich

Českomoravská Kolben-Daněk, a. s., Praha (NAD 540)  |  1852 - 1957  |  Patočka

Českomoravská-Kolben-Daněk, Praha, dříve Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a spol. (NAD 742)  |  1898 - 1951  |  Patočka

Československá společnost pro vědeckou kinematografii v Praze (NAD 669)  |  1919 - 1973  |  Nedbalová

Československá vědeckotechnická společnost (NAD 840)  |  (1909) 1959 - 1990  |  Vácha

Čihák František (NAD 773)  |  1937 - 1959  |  Nedbalová

Čtrnáctý Miloš (NAD 619)  |  1923 - 1948  |  Cedlová

ČZ - Cagiva, a. s. Strakonice (NAD 824)  |  1940 - 1999   |  Vácha  | zrušená pomůcka

Dalešický Jaroslav, Ing. (NAD 622)  |  1906 - 1948  |  Lounová

Davídek Václav, PhDr. (NAD 682)  |  1953 - 1983  |  Lounová

Demčík Zdeněk, Ing., CSc. (NAD 683)  |  1951 - 1977  |  Lounová

Desenský Vincenc (NAD 788)  |  1909 - 1929  |  Vácha

Deutschmann M., Rychnov nad Kněžnou Hübner Gustav, Albrechtice v Jizerských horách Hüttmann Emanuel, Antonínov Markovsky a Co., Jablonec nad Nisou Pochmann A. et R., Tanvald-Žďár (NAD 250)  |  1919 - 1938  |  Patočka

Deyl Jaroslav (NAD 877)  |  1948 - 1992  |  Patočka

Diviš Jan Vincenc, Ing. (NAD 17)  |  1857 - 1923  |  Cedlová

Dolové a průmyslové závody, a. s., Dolní Rychnov, dříve Johann David Starck (NAD 274)  |  1719 - 1927  |  Lounová

Donocik Rudolf, Prof. Ing., DrSc. (NAD 755)  |  1952 - 1981  |  Cedlová

Douda Václav, Ing. (NAD 613)  |  1926 - 1939  |  Lounová

Drtina Bořivoj (NAD 724)  |  (1897) 1905 - 1988  |  Patočka

Duda Josef František, továrna na čokoládu a cukrovinky, Praha II (NAD 308)  |  1810 - 1916  |  Patočka

Dudík Eduard (NAD 691)  |  1870 - 1924  |  Ulrich

Dvořák Josef (NAD 673)  |  [1960] - [1976]  |  Vácha

Dvořák Zdenko (NAD 830)  |  1860 - [1898]  |  Patočka

Dyrynk Vladislav, Ing. (NAD 508)  |  1896 - 1957  |  Petrunčíková

Elicer Karel, prof. Ing. Dr. techn. (NAD 686)  |  1904 - 1979 (1989)  |  Cedlová

Elstner František A. (NAD 746)  |  (1851) 1909 - 1968  |  Vácha

Esop Jan a Karel (NAD 238)  |  1841 - 1842  |  Vácha

ETA, a. s., Hlinsko (NAD 895)  |  [1950] - [1990]  |  Cedlová

Exportní výrobky českých strojíren 1918-1938 (NAD 467)  |  1918 - 1938  |  Patočka

F. Krátký, umělecký závod pro světlotisk, zinkografii a fotografii, Kolín nad Labem (NAD 818)  |  1883 - 1929  |  Nedbalová

Fafl Zdeněk, JUDr. (NAD 585)  |  (1869) 1887 - 1957  |  Ulrich

Fiala František, ing. (NAD 548)  |  1864 - 1930 [1960]  |  Ulrich

Fischer Štěpán, Ing. (NAD 915)  |  1924 - 1970  |  Vácha

Fleischingerové Karl, Jan, Jakub, Friedrich sen., Friedrich jun., Fritz (NAD 50)  |  1789 - 1902  |  Lounová

Flek Jindřich, dr. ing. (NAD 654)  |  (1815) [1910] - 1974 (1989)  |  Vácha

Fotografia Praha, výrobní družstvo (NAD 875)  |  1965 - 1992  |  Nedbalová

Fous Jaroslav (NAD 883)  |  1917 - 1946  |  Patočka

Fr. Odkolek, Praha (NAD 339)  |  1859 - 1933  |  Patočka

František Holoubek, První česká továrna na výrobu umělého másla, margarinu, mýdla, stearinu, svíček stearinových a parafinových /Saponia, spojené české akciové továrny na mýdla a svíčky Praha-Nusle (NAD 604)  |  1860 - 1919 (1964)  |  Patočka

František Poustka, výroba velocipedů a motorů. Opravy automobilů, motocyklů, velocipedů, motorů stabilních, Praha (NAD 764)  |  1882 - 1932  |  Vácha

František Uhlíř - Fuga, výroba gumového zboží, Kladno (NAD 779)  |  1933 - 1956 (1977)  |  Vácha

Frič Jan a Josef Jan (NAD 698)  |  1863 - 1945 (1947)  |  Ulrich

Fridrich Kubinzky, přádelna a tkalcovna, Beroun (NAD 831)  |  1881 - 2002  |  Patočka

Friedrich Karel, Ing. (NAD 777)  |  (1847) 1891 - 1927  |  Patočka

Friedrich Vilém, Ing. Dr. - Friedrich Arnošt, Ing. (NAD 599)  |  1888 - 1952  |  Patočka

Fuxa Josef (NAD 479)  |  1866 - 1920 (1957)  |  Ulrich

Gangloff Karel (NAD 557)  |  1856 - 1886 (1908)  |  Ulrich

Germář Rudolf, Ing. (NAD 763)  |  1894 - 1938 (1942)  |  Patočka

Gerstner František Josef a František Antonín (NAD 44)  |  1789 - 1839  |  Petrunčíková

Geschichte der Preise - 1873 (NAD 347)  |  [1870] 1872 - 1873 (1899)  |  Ulrich

Gessner August, prof. Ing. Dr. (NAD 812)  |  1926 - 1944  |  Ulrich

Grimm František (NAD 121)  |  (1762) 1842 - 1923  |  Patočka

Gutwirth Václav (NAD 632)  |  1905 - 1967  |  Vácha

Haase Karel, Ing. (NAD 615)  |  1903 - 1961  |  Lounová

Haller Anton (NAD 403)  |  1881 - 1944  |  Patočka

Hanuš František, Ing. (NAD 562)  |  1876 - 1909  |  Cedlová

Hanzelín František (NAD 890)  |  1911 - 1990  |  Patočka

Hanzelka Boleslav jun., prof. Ing. Dr. techn. (NAD 776)  |  (1916) 1941 - 1979  |  Vácha

Hásek Jaroslav, ing. (NAD 441)  |  1887 - 1939  |  Patočka

Hausman Jaroslav, Ing. (NAD 873)  |  1922 - 1971  |  Vácha

Havlíček Václav - Bakovský Jan (NAD 636)  |  (1882) 1898 - 1970  |  Vácha

Havlíček Vítězslav, Ing. Dr. techn. (NAD 645)  |  1911 - 1970  |  Cedlová

Havránek Josef, Ing. Dr. techn. et Dr. mont. h. c. (NAD 813)  |  1923 - 1930 (1954)  |  Ulrich

Heinz Vilém (NAD 753)  |  1905 - 1945  |  Vácha

Hejnal Jan (NAD 780)  |  1930 - 1940  |  Ulrich

Hejtmánek Fratišek (NAD 865)  |  1893 - 1912  |  Patočka

Hep František - Sbírka cyklistických výkresů (NAD 909)  |  1950 - 2001  |  Vácha

Herget Franz Anton Leonard - vápenka a cihelna, Praha (NAD 225)  |  [1792] - 1800  |  Vácha

Herold Jan Dobroslav, Ing. (NAD 91)  |  1886 - 1936  |  Vácha

Hlisnikovský Josef, prof. Ing. (NAD 758)  |  (1877) 1933 - 1970  |  Lounová

Hodek Gustav, Dr. tech. h. c. (NAD 550)  |  1843 - 1917  |  Cedlová

Hofman Jan, ing. (NAD 26)  |  (1800) 1866 - 1907  |  Lounová

Holeček Emanuel a Václav (NAD 81)  |  1815 - 1889  |  Patočka

Holub Josef (NAD 912)  |  [1880] - 1949  |  Patočka

Holub Karel (NAD 165)  |  [1850] - [1905]  |  Lounová

Homola Petr (NAD 896)  |  (1970) - 2007  |  Vácha

Hons Josef, prof. (NAD 470)  |  (1805) 1913 - 1997 (2001)  |  Petrunčíková

Horáček Cyril, JUDr., prof. (NAD 432)  |  1862 - 1943  |  Ulrich

Hotowetz Rudolf, JUDr. (NAD 524)  |  1892 - 1945  |  Ulrich

Hrabák Josef, prof. Dr. (NAD 6)  |  1853 - 1921  |  Lounová

Hradilík Klement, Ing. (NAD 793)  |  [1918] - 1952  |  Patočka

Hrdina Jaroslav, prof. Ing. (NAD 650)  |  1898 - 1924 (1971)  |  Cedlová

Hron Miloslav Maria, Ing. (NAD 634)  |  1904 - 1967  |  Vácha

Hůla Josef, Ing. (NAD 428)  |  1861 - 1937  |  Petrunčíková

Hůlka František (NAD 568)  |  [1880] - 1909 (1985)  |  Patočka

Hummel Jindřich ml. (NAD 725)  |  1925 - 1991  |  Lounová

Hummel Jindřich st. (NAD 720)  |  1842 - 1949  |  Lounová

Husák Pavel (NAD 921)  |  1966 - 1990  |  Vácha

Husník et Häusler, umělecký ústav fotochemigrafický, Praha (NAD 732)  |  1863 - 1916  |  Nedbalová

Husník Antonín (NAD 879)  |  1894 - 1948 (1998)  |  Patočka

Hypský Eduard, Ing. (NAD 907)  |  [1866] 1890 - 1943  |  Petrunčíková

Charvát Augustin (NAD 884)  |  1917 - 1931  |  Patočka

Charvát Karel a Václav (NAD 759)  |  1888 - [1989]  |  Petrunčíková

Chlumecký Miroslav, Ing. (NAD 543)  |  1890 - 1951  |  Petrunčíková

Chlupáček Alois (NAD 402)  |  1878 - 1946  |  Patočka

Chorvát Bohumil, Ing. (NAD 429)  |  1899 - 1902  |  Ulrich

Chylík Jindřich - Píšek František - Jičínský Jaroslav - Pilnáček Josef - podklady k dějinám železářství na Moravě (NAD 607)  |  1948 - 1965  |  Petrunčíková

Ignác Etrich, k. s., Vídeňské Nové Město - Hořejší Staré Město u Trutnova (NAD 342)  |  [1900] - 1931  |  Patočka

Ing. Josef Plašil, projekční kancelář a podnikatelství staveb inženýrských (NAD 795)  |  [1930] - 1964  |  Lounová

Ing. Josef Polák, Praha (NAD 723)  |  1921 - 1939 (1990)  |  Patočka

Ing. Miloslav Prokop, odborný poradce pro osvětlování, Praha (NAD 444)  |  1896 - 1954  |  Cedlová

Ing. Zdenko Kruliš, technická kancelář a podnikatelství staveb (NAD 412)  |  1889 - 1948  |  Lounová

Inženýrská kancelář a podnikatelství staveb A. Niklas, Teplice-Šanov (NAD 476)  |  1946 - 1948  |  Lounová

Inženýrská škola Praha (NAD 477)  |  (1695) 1718 - 1803 (1906)  |  Ulrich

Jáchymovské doly a hutě (NAD 22)  |  1589 - [1880]  |  Lounová

Jalovec Alois (NAD 781)  |  1912 - 1932 (1939)  |  Nedbalová

Jan Neff, Praha (NAD 814)  |  1868 - 1942 (1953)  |  Ulrich

Janoušek Adolf, Ing. (NAD 672)  |  1906 - 1975  |  Lounová

Jareš Josef, Ing. (NAD 603)  |  1872 - 1947  |  Vácha

Jelínek Antonín (NAD 204)  |  1857 - 1901  |  Cedlová

Jelínek Hugo (NAD 805)  |  1849 - 1901 (1909)  |  Cedlová

Jeníček Ladislav, prof. Dr. Ing., CSc. (NAD 653)  |  1933 - 1969  |  Lounová

Jezdinský Jaroslav (NAD 693)  |  1907 - 1966  |  Vácha

Jičínský Jaroslav, Dr. Ing. (NAD 559)  |  1859 - 1955  |  Lounová

Jičínský Jaroslav, Dr. Ing. (NAD 707)  |  (1847) [1920] - [1979]  |  Lounová

Jičínský Vilém, Ing. (NAD 565)  |  1843 - 1898  |  Lounová

Jílek Antonín starší, prof. Dr. Ing. (NAD 503)  |  1892 - 1937  |  Ulrich

Jíra Josef, por. (NAD 888)  |  1925 - 1946  |  Patočka

Johann Priebsch Erben A. G. Morchenstern/Jan Priebsch dědicové a. s., Smržovka (NAD 249)  |  1842 - 1952  |  Patočka

Josef Ressel, v. o. s., mechanická tkalcovna, Dolní Řasnice (NAD 399)  |  1891 - 1939  |  Patočka

Josef Schulz, speciální továrna na secí stroje, Pečky (NAD 456)  |  1911 - 1939  |  Vácha

Kabát Karel (NAD 769)  |  (1845) 1895 - 1946  |  Nedbalová

Kabát Milan, Ing. (NAD 920)  |  1952 - 2015 |  Nedbalová

Kadeřávek František, prof. ing. dr. (NAD 465)  |  (1867) 1888 - 1960 (1977)  |  Ulrich

Kalla Josef, brig. gen. (NAD 897)  |  1926 - 1947  |  Patočka

Kalva Jaroslav (NAD 752)  |  1893 - 1952  |  Vácha

Kamenický Bohumil, Ing. Dr. tech. věd (NAD 612)  |  (1867) 1907 - 1964  |  Lounová

Kaplan Viktor, Ing. Dr. techn. (NAD 652)  |  1912 - 1934 (1951)  |  Patočka

Karlík Hanuš, Ing., Dr. h. c. (NAD 864)  |  1899-1926 (1929)  |  Patočka

Kavalierovské sklárny na Sázavě (NAD 187)  |  1874 - 1908  |  Vácha

Kec František, Ing. (NAD 766)  |  1897 - 1971  |  Vácha

Keramika, s. r. o., prodejna dlaždic, obkladaček, zboží kameninového a kamen v Praze (NAD 852)  |  1912 - 1946  |  Vácha

Kieswetter Jan, prof. Ing. (NAD 435)  |  1900 - 1956  |  Ulrich

Klein Albert a Hubert von (NAD 336)  |  1859 - 1890  |  Lounová

Klepl Jan, PhDr., CSc. (NAD 633)  |  1842 - 1967  |  Vácha

Klíč Karel (NAD 656)  |  1872 - 1924 (1991)  |  Nedbalová

Klinger Oskar (NAD 374)  |  1904 - 1927 (1942)  |  Vácha

Klír Antonín, prof. Dr. Ing. (NAD 730)  |  1876 - 1939 (1949)  |  Ulrich

Klokner František, prof. Ing., Dr. h. c. (NAD 515)  |  1893 - 1948  |  Ulrich

Klouček František, Jaroslav a Božena (NAD 571)  |  1840 - 1904  |  Patočka

Klub inženýrů a stavitelů (NAD 363)  |  (1873) 1904 - 1951  |  Nedbalová

Knotek a spol., specielní továrna samovazačů, žacích a sklízecích strojů, slévárny šedé i kujné litiny, Jičín (NAD 787)  |  1909 - 2009  |  Vácha

Koblic Přemysl, Ing. (NAD 621)  |  1902 - 1955  |  Nedbalová

Kobza Jan, Ing. (NAD 532)  |  [1900] 1926 - 1956  |  Lounová

Kock Maxim Stanislav (NAD 767)  |  1904 - 1936  |  Nedbalová

Kočka Vilém, Ing. (NAD 662)  |  1926 - 1931  |  Ulrich

KOH-I-NOOR, a. s. Praha (NAD 914)  |  1915 - 2014  |  Patočka

Koch Jaroslav František (NAD 699)  |  (1869) 1920 - 1981  |  Vácha

Kolář Jan, prof. Ing. (NAD 106)  |  1889 - 1926  |  Lounová

Kolář Karel, Ing. (NAD 533)  |  1919 - 1934  |  Petrunčíková

Kolomazník Václav, Ing. Dr. techn. (NAD 558)  |  1904 - 1958  |  Ulrich

Koloušek Vladimír, prof. Dr. Ing. (NAD 487)  |  1923 - 1973  |  Lounová

Komárek Antonín, Ing. (NAD 701)  |  1902 - [1983]  |  Vácha

Konečný Stanislav, Ing. (NAD 757)  |  1920 - 1951  |  Patočka

Kopecký Rudolf, Ing. Dr. (NAD 668)  |  (1869) 1901 - 1984  |  Cedlová

Kordovský Adolf, Ing. (NAD 709)  |  1911 - 1957  |  Lounová

Korejs Břetislav (NAD 871)  |  1911 - 1982  |  Vácha

Korporation der Berliner Buchhändler (NAD 307)  |  [1750] - 1907  |  Nedbalová

Kořan Jan, prof., DrSc. (NAD 637)  |  1921 - 1962  |  Lounová

Kořan Josef (NAD 866)  |  (1724) 1866 - 1898  |  Patočka

Kostínek František, ing. a Rudolf, ing. (NAD 447)  |  1841 - 1953  |  Petrunčíková

Koutek Jaromír, prof. RNDr., DrSc. (NAD 687)  |  [1864] 1903 - 1977  |  Ulrich

Krajník Miroslav, Ing. (NAD 670)  |  1951 - 1976  |  Ulrich

Kraus Alois, Ing. (NAD 718)  |  1935 - 1990  |  Lounová

Kraus Franz - Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus, Reichenberg (NAD 378)  |  1939 - 1944  |  Nedbalová

Kraus Vladimír (NAD 743)  |  [1941] - 1996  |  Nedbalová

Kreps Miloš, PhDr., CSc. (NAD 688)  |  1965 - 1981  |  Lounová

Kruis Karel, prof. (NAD 168)  |  1874 - 1917 (1945)  |  Vácha

Kruliš-Randa Ivo, Ing., CSc. (NAD 859)  |  (1878) 1961 - 1965 (1973)  |  Lounová

Kříž Antonín (NAD 827)  |  1958 - 2005  |  Cedlová

Kříž Antonín, Dr. techn. Ing. (NAD 593)  |  1881 - 1960  |  Lounová

Křižík František, Ing. (NAD 237)  |  1847 - 1941 (2012)  |  Cedlová

Kuba Josef, RNDr., CSc. (NAD 721)  |  1933 - 1989  |  Vácha

Kubeš Jaroslav (NAD 425)  |  1870 - 1893  |  Patočka

Kučera Karel, Ing. (NAD 526)  |  1896 - 1900  |  Ulrich

Kuttelvašer Zdeněk, Ing. Dr. techn., CSc. (NAD 744)  |  1942 - 2005  |  Patočka

Ladislav Bednář, přádelna a tkalcovna, Semily (NAD 297)  |  1925 - 1928  |  Patočka

Langer Eduard sen. - Langer Eduard jun. (NAD 283)  |  1844 - 1931  |  Patočka

Laurin & Klement, Mladá Boleslav (NAD 49)  |  1896 - 1925 (1940)  |  Vácha

Ledvinka František, RNDr. (NAD 872)  |  1921-1982  |  Nedbalová

Lím Drahoslav, Dr. techn. Ing., DrSc. (NAD 834)  |  1953 - 2002 (2004)  |  Ulrich

List Vladimír, prof. ing. Dr. hc., DrSc. (NAD 694)  |  (1854) 1887 - 1971 (1982)  |  Cedlová

Lochman Adolf, Ing. (NAD 704)  |  1923 - 1980 (1994)  |  Nedbalová

Lomič Václav, PhDr., CSc. (NAD 803)  |  (1897) 1930 - 1986  |  Vácha

Löschner Karel, st. (NAD 572)  |  1883 - 1934  |  Ulrich

Lowag Josef (NAD 111)  |  1842 - 1910  |  Lounová

Lukeš Rudolf, prof. Dr. techn. Ing. (NAD 582)  |  1900 - 1960 (1966)  |  Ulrich

Mackerle Julius, Ing. (NAD 715)  |  1930 - 1985  |  Vácha

(NAD 373)  |  1859 - 1929  |  Patočka

Maizner Ludvík (NAD 822)  |  [1900] - [1930]  |  Patočka

Majer Antonín, PhDr. (NAD 552)  |  1800 - 1878 (1901)  |  Ulrich

Mára Václav (NAD 617)  |  1863 - 1902  |  Nedbalová

Marek Josef, Ing. (NAD 703)  |  1919 - 1984  |  Lounová

Marek Karel, ing. (NAD 116)  |  1853 - 1917  |  Petrunčíková

Mareš Vlastimil, Ing. (NAD 843)  |  1903 - 1979 (1983)  |  Petrunčíková

Marine Travel & Marine Trading, Liberec (NAD 850)  |  1990 - 1994 (1996)  |  Patočka

Märky, Bromovský et Schulz, Hradec Králové-Adamov-Praha (dříve Bromovský, Schulz et Sohr Ruston, Bromovský et Ringhoffer) (NAD 213)  |  1870 - 1914  |  Patočka

Martinec Emil ml., Ing. (NAD 667)  |  1900 - 1977  |  Patočka

Martinec Emil sen., Ing. (NAD 660)  |  (1737) 1881 - 1945 (1964)  |  Ulrich

Mařík František, Ing. (NAD 490)  |  1856 - 1869  |  Ulrich

Mastný Theodor - Muster Decompositionen der gesammten Weberei an der Höhern Webereischule zu Brünn (NAD 35)  |  [1860] - 1924  |  Patočka

Maštovský Otakar, prof. Ing. Dr., DrSc. (NAD 658)  |  1926 - 1979  |  Ulrich

Matějka Josef, prof. Ing. Dr. techn. (NAD 576)  |  1898 - 1960  |  Vácha

Mathauser Václav (NAD 644)  |  1884 - 1922 (1972)  |  Petrunčíková

Matula Vlastimil, RNDr. (NAD 627)  |  1925 - 1962  |  Vácha

Mayer Alfred Maria, JUDr. (NAD 445)  |  (1870) 1899 - 1947  |  Ulrich

Mejstřík Josef, doc. Ing. Dr. tech. věd (NAD 600)  |  1925 - 1955  |  Patočka

Mencl František, Ing. (NAD 567)  |  1901 - 1952  |  Lounová

Mendl Bedřich, prof. Dr. (NAD 224)  |  1913 - 1940 (1965)  |  Vácha

Metrix - Jaroslav Chalupa, výroba elektrotechnických přístrojů, Praha (NAD 772)  |  1936 - 1955  |  Cedlová

Miasnikov Genadij, Ing. (NAD 517)  |  1933 - 1936  |  Ulrich

Michalica Karel, Ing. (NAD 820)  |  1925 - 1973  |  Cedlová

Mikš František, Ing. (NAD 610)  |  1900 - 1952  |  Lounová

Mikulášek Alois, Ing. (NAD 554)  |  1905 - 1950  |  Petrunčíková

Milbauer Jaroslav, prof. Ing. Dr. (NAD 446)  |  1905 - 1915  |  Vácha

Mirtes Oldřich, Ing. Dr. (NAD 815)  |  (1895) 1934 - 1940 (1958)  |  Ulrich

Miškovský Ladislav, prof. ing. (NAD 566)  |  1904 - 1953  |  Patočka

Mixa Vojtěch, ing. (NAD 431)  |  1910 - 1950  |  Ulrich

Mládek Jan, Ing. (NAD 527)  |  1881 - 1955  |  Cedlová

Modr Emil, Ing. Dr. mont. h. c. (NAD 664)  |  1887 - 1945  |  Lounová

Moelzer Eustach, Dr. Ing. - Melzer Hugo (NAD 414)  |  1898 - 1952  |  Cedlová

Moláček Antonín (NAD 454)  |  1865 - 1905 (1955)  |  Lounová

Monzer Ladislav, Ing. arch., CSc. (NAD 754)  |  (1917) 1942 - 2003  |  Nedbalová

Morávek Antonín, Ing. (NAD 498)  |  1910 - 1919  |  Ulrich

Myšák František ml. (NAD 726)  |  1921 - 1992  |  Patočka

Napako Praha, výrobní družstvo (sbírka) (NAD 836)  |  1927 - 1995  |  Nedbalová

Napravil Bedřich (NAD 113)  |  1884  |  Cedlová

Národní technické muzeum (NAD 574)  |  1907 - 2010  |  Vácha

Národohospodářská jednota Praha (NAD 783)  |  1910 - 1942  |  Ulrich

Nedoma Bedřich, Ing. (NAD 9)  |  1854 - 1899  |  Patočka

Neiser Eugen (NAD 269)  |  1861 - 1863  |  Ulrich

Nemes Alexander G., Dr. Ing. (NAD 611)  |  1927 - 1954  |  Lounová

Neumann Karel Cyril, Ing. (NAD 144)  |  (1787) 1858 - 1919 (1937)  |  Cedlová

Niethammer Franz Georg, prof. Ing. Dr., PhDr. (NAD 677)  |  1925 - 1943  |  Ulrich

Nitsch Franz, Ing. (NAD 538)  |  1854 - 1901  |  Ulrich

Normální škola - Hlavní vzorná škola Praha - výkresy a kresby (NAD 452)  |  1793  |  Ulrich

Nováček Prokop (NAD 832)  |  1897 - 1966 (1997)  |  Nedbalová

Novák Jan (NAD 618)  |  1855 - 1910  |  Lounová

Novák Josef Vincenc / Novák & Jahn, akciová továrna na stroje, Praha (NAD 595)  |  1862 - 1913 (1943)  |  Patočka

Novák Ladislav, Ing. (NAD 439)  |  1899 - 1942  |  Patočka

Novák Vladimír, prof. Dr. (NAD 586)  |  1872 - 1944  |  Ulrich

Novotný František (NAD 880)  |  1924 - 1959  |  Patočka

Očásek Alois, Ing. (NAD 430)  |  1903 - 1931  |  Patočka

Odborná škola tkalcovská v Lomnici nad Popelkou (NAD 36)  |  [1880]  |  Ulrich

Odborná škola tkalcovská, Vrchlabí (NAD 485)  |  1908 - 1920  |  Ulrich

Opatrný Alois, Dr. (NAD 51)  |  1823 - 1825  |  Ulrich

Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (NAD 275)  |  1902 - 1936  |  Patočka

Ort Karel, Ing. (NAD 614)  |  1900 - 1920  |  Cedlová

Oslavy 250. výročí založení ČVUT (Sbírka) (NAD 522)  |  pr(1902) 1957  |  Ulrich

Pallausch Alois (NAD 628)  |  [1873] - 1935  |  Lounová

Pantoflíček Jaroslav, prof. Dr. Ing. (NAD 519)  |  1892 - 1950  |  Ulrich

Papež Ota, Ing. - Ústav pro zvelebování živností, Praha (NAD 643)  |  1898 - 1951  |  Ulrich

Pařízek Vojtěch, Dr. Ing. (NAD 379)  |  1887 - 1937  |  Cedlová

Paspa Karel, Josef a Karel Maria, Ing. (NAD 765)  |  1874 - 1974  |  Nedbalová

Paukert Josef, Ing. (NAD 797)  |  1925 - 1948  |  Cedlová

Paul Karel, Ing. Dr. techn. (NAD 569)  |  1890 - 1960  |  Lounová

Paulus Emanuel, Ing. (NAD 663)  |  1918 - 1976  |  Patočka

Paulus Jan (NAD 756)  |  1865 - 1921 (1977)  |  Lounová

Pavlíček František, Prof. PhDr. (NAD 786)  |  1888 - 1947 (1963)  |  Ulrich

Pavlousek Vítězslav, Ing. (NAD 620)  |  1901 - 1935  |  Cedlová

Pažout Alois, ing. (NAD 867)  |  1874 - 1926  |  Lounová

Peča Václav, JUDr. (NAD 640)  |  (1869) 1908 - 1968  |  Ulrich

Perner Ferdinand (NAD 239)  |  1846 - 1944  |  Cedlová

Perner Jan, Ing. a rodina (NAD 230)  |  1818 - 1844 (1945)  |  Petrunčíková

Péro František, Ing. (NAD 25)  |  1884 - 1917  |  Ulrich

Peterka Jaroslav, Ing. CSc. (NAD 916)  |  1957 - 2018  |  Cedlová

Petrlík Karel, Ing. (NAD 197)  |  (1814) 1873 - 1945  |  Vácha

Petrlík Kristian, prof. Ing. (NAD 185)  |  1861 - 1908 (1925)  |  Ulrich

Petřík Josef, prof. Dr. Ing. (NAD 630)  |  1866 - 1944  |  Ulrich

Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig (NAD 344)  |  [1860] - 1943  |  Nedbalová

Pilát Zdeněk, Ing., CSc. (NAD 868)  |  1929 - 1986  |  Vácha

Pilc Václav, arch. (NAD 717)  |  1938 - 1958  |  Patočka

Pithardt Josef Karel, ing. - Sbírka dokumentů k dějinám městské hromadné dopravy (NAD 671)  |  (1900) 1910 - 1977  |  Petrunčíková

Plešinger Adolf Martin, Ing. Dr. (NAD 624)  |  1925 - 1963  |  Lounová

Podhajský František, Ing. (NAD 277)  |  1852 - 1923  |  Lounová

Pokorný František, Ing. (NAD 491)  |  1905 - 1909  |  Ulrich

Poldi Kladno (NAD 825)  |  1885 - 1982  |  Lounová

Porges von Portheim Joseph (NAD 96)  |  1845 - 1904  |  Patočka

Pošepný František, prof. (NAD 85)  |  1827 - 1936  |  Lounová

Pošík Václav Vavřinec, prof. Ing. Dr. tech. věd (NAD 427)  |  1907 - 1951  |  Cedlová

Potštejnská tržnice M. Chocenský, Záměl-Potštejn (NAD 794)  |  1907 - 1953  |  Ulrich

Povrchové doly společnosti Florentiny, Duchcovsko-mostecká hnědouhelná pánev (NAD 455)  |  [1898] - [1905]  |  Lounová

Pozděna Adolf, ing. (NAD 575)  |  1869 - 1939 (1961)  |  Vácha

Praga, obchodní a vývozní družstvo, s. r. o. (NAD 784)  |  1910 - 1919  |  Ulrich

Prandstetter Eduard, ing. (NAD 510)  |  1895 - 1943  |  Cedlová

Pražák Václav, Ing. (NAD 666)  |  1869 - [1906]  |  Ulrich

Pražská akciová strojírna, dříve Ruston a spol., Praha (NAD 18)  |  1841 - 1942  |  Patočka

Pražská společnost pro stavbu generátorů a pecí, s. r. o., Praha (NAD 356)  |  1873 - 1934  |  Patočka

Pražská železářská společnost a. s., Praha (NAD 321)  |  1913 - 1945  |  Lounová

Pražské obecní plynárny (NAD 318)  |  1877 - 1918  |  Vácha

Preis Karel, prof. Dr. (NAD 110)  |  1864 - 1911 (1938)  |  Ulrich

Procházka Augustin, ing. (NAD 511)  |  1864 - 1873  |  Ulrich

Procházka Emanuel, Ing. (NAD 483)  |  (1853) [1861] - 1892  |  Ulrich

První českomoravská továrna v Libni (NAD 4)  |  1851 - 1879  |  Patočka

První odborný závod pro zařizování ústavů grafických všech odvětví R.Smíchovský, Praha (NAD 710)  |  1893 - 1951  |  Nedbalová

První pražská továrna na portlandský cement v Podole u Prahy (NAD 38)  |  1870 - 1893  |  Vácha

Přecechtěl Kazimír (NAD 874)  |  1895 - 1959  |  Patočka

Přikryl Zdeněk, prof. Dr. Ing. (NAD 679)  |  1931 - 1978  |  Ulrich

Přistoupil Vladislav, Ing. RTDr. (NAD 674)  |  1922 - 1971  |  Vácha

Psota František, JUDr., CSc. (NAD 695)  |  1888 - 1973  |  Patočka

Pšenička Eduard (NAD 584)  |  1897 - 1943  |  Cedlová

Pudr Jaroslav, Ing. (NAD 646)  |  1876 - 1966  |  Ulrich

Půlpán Rudolf, Ing. / Československý odborný spolek slévárenský (NAD 598)  |  1918 - 1963  |  Lounová

Puluj Ivan Pavlovič (Puluj Johann) (NAD 651)  |  1896 - [1918] (1971)  |  Ulrich

Putzlacher Anton Thomas - Fasciculi patentium (sbírka cirkulářů a nařízení) (NAD 858)  |  1609 - 1779  | Petrunčíková

Quadrát Bernard Bořivoj (NAD 109)  |  1840 - 1895 (1938)  |  Ulrich

R. A. Smekal Praha-Smíchov a Čechy u Prostějova (NAD 774)  |  1869 - 1940  |  Vácha

Radimský Václav (NAD 86)  |  1843 - 1870 (1923)  |  Lounová

Raudenský Miroslav - Dorazil Ivo - Sbírka leteckých fotografií (NAD 893)  |  1997 - 2006  |  Nedbalová

Regulace Vltavy v Praze 1828-1840 (sbírka archiválií Vojtěcha Lanny) (NAD 208)  |  1828 - 1840  |  Vácha

Ressel Josef Ludvík František (NAD 471)  |  1817 - [1857] (1980)  |  Patočka

Riess Karel, Ing. (NAD 596)  |  1949 - 1959  |  Patočka

Richter Franz Anton, Raspenava (NAD 377)  |  1887  |  Patočka

Rindler Viktor (NAD 835)  |  1928 - 1935  |  Vácha

Ringhoffer František I . - František III. - Hanuš (NAD 436)  |  1771 - 1939  |  Patočka

Rodinný archiv Szalatnayů (de Nagy Szalatna) - Szalatnay & Kröschel, dovoz a vývoz strojů a potřeb pro hospodářství a průmysl v Praze (NAD 407)  |  1815 - 1931  |  Vácha

Rössler F. Miroslav (NAD 417)  |  1856 - 1948 (1951)  |  Patočka

Rott František, Ing. (NAD 689)  |  (1858) [1900] - 1979  |  Patočka

Rous Josef, Ing. (NAD 507)  |  1930 - 1934  |  Ulrich

Rumples Rudolf, Dr. (NAD 837)  |  1908 - 1941  |  Patočka

Růžička Jiří Alois, Ing. (NAD 919)  |  1925 - 2001  |  Vácha

Růžička Oldřich, Ing. (NAD 886)  |  1908 - 1949  |  Patočka

Rybák Jindřich, Ing. (NAD 248)  |  (1837) 1919 - 1945  |  Petrunčíková

Rybák Josef, ing. Dr. techn. věd (NAD 700)  |  1885 - 1918 (1925)  |  Petrunčíková

Ryska Karel, prof. Ing. (NAD 606)  |  1883 - 1938  |  Ulrich

Ryšavý Josef, akad. prof. dr. techn. Ing. (NAD 518)  |  1902 - 1960  |  Ulrich

Rytíř Antonín, Ing. Dr. techn. (NAD 272)  |  1869 - 1922 (1949)  |  Lounová

Ředitelství pro stavbu vodních cest (NAD 353)  | [1897] - [1929]  |  Lounová

Řeřicha Josef, Ing. (NAD 492)  |  1893 - 1896  |  Ulrich

Řezníček Josef, akad. prof. dr. Ing. (NAD 433)  |  1907 - 1953  |  Cedlová

Sailer Josef a Augustin (NAD 267)  |  1791 - 1867  |  Patočka

Sbírka archiválií k historii železniční dopravy (NAD 862)  |  1835 - 1974  |  Petrunčíková

Sbírka archiválií Lihovarského ústavu (NAD 170)  |  1816 - 1938  |  Vácha

Sbírka archiválií různé provenience (NAD 796)  |  1501 - 1972  |  Vácha

Sbírka biografických dokumentů (NAD 856)  |  [1850] - [2000]  |

Sbírka cechovních archiválií (NAD 281)  |  1567 - 1904  |  Ulrich

Sbírka cenných papírů a platidel (NAD 785)  |  1824 - 1934  |  Cedlová

Sbírka cukrovarnických archiválií (NAD 147)  |  1800 - 1935  |  Cedlová

Sbírka fotografií - negativy 0-1-2-3-4-5-6 (NAD 800)  |  1862 - 2005  |  Nedbalová

Sbírka fotografií - pozitivy (NAD 800)  |  1862 - 2005  |  Nedbalová

Sbírka fotografií - diapozitivy (NAD 800)  |  1862 - 2005  |  Nedbalová

Sbírka fotografií - audiovize "7" (NAD 800)  |  [1923] - [2000]  |  Lounová

Sbírka fotografií - Beerova sbírka (NAD 800)  |  1910 - 1958  |  Nedbalová

Sbírka fotografií - Eliščina sbírka (NAD 800)  |  1959 - 1962  |  Nedbalová

Sbírka fotografií a negativů (Sbírka LA) (NAD 749)  |  [1900] - [1970]  |  Patočka

Sbírka historie letectví (Sbírka LA) (NAD 751)  |  1890 - 2010  |  Patočka

Sbírka ikonografických pramenů k dějinám techniky a průmyslu (NAD 789)  |  [1516] - 2012  |  Nedbalová

Sbírka ikonografických pramenů "I" (NAD 789)  |  [1516] - [2000]  |  Nedbalová

Sbírka ikonografických pramenů "II" (NAD 789)  |  [1568] - 2012  |  Nedbalová

Sbírka ikonografických pramenů "III" (NAD 789)  |  [1871] - [2000]  |  Nedbalová

Sbírka jízdních dokladů (NAD 863)  |  1886 - 2003  |  Petrunčíková

Sbírka oborové dokumentace (NAD 809)  |  [1850] - [2010]  |  Vácha  | zrušená pomůcka, zrušená pomůcka, zrušená pomůcka

Sbírka patentů, řádů a nařízení, artikulí, instrukcí, oběžníků, zpráv a naučení (NAD 821)  |  1583 - 1867  |  Cedlová

Sbírka plakátů a užité grafiky (NAD 808)  |  1891 - 2014  |  Petrunčíková

Sbírka plaket, medailí, mincí a drobné plastiky (NAD 810)  |  [1818] - 2012  |  Cedlová

Sbírka průmyslových patentů (NAD 697)  |  [1613] 1803 - 1948  |

Sbírka průmyslových patentů - Československo (NAD 697)  |  1919 - 1948  |

Sbírka průmyslových patentů - Francie (NAD 697)  |  1871 - 1894  |

Sbírka průmyslových patentů - Německo (NAD 697)  |  1878 - 1945  |

Sbírka průmyslových patentů - Rakousko-Uhersko, Rakousko (NAD 697)  |  1882 - 1941  | 

Sbírka průmyslových patentů - Švýcarsko (NAD 697)  |  1935 - 1940  | 

Sbírka průmyslových patentů - USA (NAD 697)  |  1922 - 1944  |

Sbírka průmyslových patentů - Velká Británie (NAD 697)  |  [1613] 1803 - 1942  |

Sbírka ručních a předsádkových papírů (NAD 346)  |  [1500] - [1950]  |  Nedbalová

Sbírka školních přednášek a skript (NAD 801)  |  [1804] - 1961  |  Ulrich

Sbírka technické dokumentace (Sbírka LA) (NAD 748)  |  1920 - 2000  |  Patočka

Sbírka textilních vzorkovnic Gustava Nitscheho (NAD 29)  |  [1850] - [1900]  |  Patočka

Sbírka výkresů z deskriptivní geometrie ČVUT (NAD 525)  |  1947 - 1948  |  Ulrich

Sbírka výkresů, technické dokumentace, map a schemat (NAD 807)  |  [1813] - [1989]  |  Patočka

Sbírka výstřižků, opisů, překladů (NAD 854)  |  1825 - 1990  |

Sbírka vzorkovnic (NAD 246)  |  1817 - 1988  |  Patočka

Sbírka vzpomínek a rukopisů k dějinám techniky a průmyslu (Kleplova sbírka) (NAD 791)  |  1822 - 2013  |  Petrunčíková

Sbírka železničních map, plánů a profilů tratí (NAD 861)  |  1837 - 1991  |  Petrunčíková

Sbírka železničních normálií (NAD 845)  |  1845 - 1946  |  Petrunčíková

Sbírka železničních výkresů (NAD 853)  |  1857 - 1985  |  Petrunčíková

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), Praha (NAD 857)  |  (1981) 1989 - 2013 |  Vácha

Sdružení polygrafů, o. s. Praha (NAD 917)  |  (2000) 2014-2015  |  Nedbalová

Sedláček Jaroslav, Ing. (NAD 729)  |  1903 - 1983  |  Lounová

Sedlák Jan, doc. RNDr., CSc. (NAD 911)  |  (1875) 1946 - 2018  |  Cedlová

Semerád Augustin, prof. dr. ing. (NAD 590)  |  1903 - 1949 (1962)  |  Ulrich

Schenk Jiří, prof. Dr. Ing. (NAD 735)  |  (1863) 1906 - 1991  |  Lounová

Schieszl - Podhajský Jan, Ing. (NAD 731)  |  1894 - 1987  |  Patočka

Schlemmer Jan, doc. dr. techn. Ing. (NAD 736)  |  (1886) 1910 - 1997  |  Vácha

Schleyder Karel, ing. (NAD 154)  |  1881 - 1928 (1942)  |  Petrunčíková

Schmidt Ernst, ing. (NAD 579)  |  1913 - [1945]  |  Nedbalová

Schmidt František, Ing. (NAD 649)  |  1861 - 1913  |  Cedlová

Schneider František, Ing. (NAD 551)  |  1926 - 1939  |  Cedlová

Schnirch Jan - Bedřich - Alois - Jaroslav - Bohuslav (NAD 233)  |  1799 - 1947  |  Lounová

Schück Vojtěch (NAD 775)  |  (1811) 1874 - 1914  |  Vácha

Schulz Jan W. (NAD 186)  |  1822 - [1917] (1929)  |  Ulrich

Siemens Kolejová vozidla, s. r. o. (NAD 828)  |  1854 - 1983  |  Petrunčíková

Skopec Rudolf, prof. Ing. (NAD 712)  |  (1831) 1917 - 1975  |  Nedbalová

Sládeček Rudolf, Ing. (NAD 210)  |  1874 - 1928 (1938)  |  Lounová

Smékal František, Ing. (NAD 761)  |  1886 - 1958  |  Lounová

Smetana Jan, prof. Ing. Dr. techn. (NAD 734)  |  1921 - 1954  |  Ulrich

Smíšek Josef - sbírka dokumentů k dějinám železniční dopravy (NAD 728)  |  1846 - 1995  |  Petrunčíková

Sokol František, Ing. (NAD 497)  |  1896 - 1925  |  Patočka

Soukup Oldřich, Ing. (NAD 878)  |  1948 - 1977  |  Patočka

Spolek dílovedoucích mlýnů českomoravských v Praze/Spolek stárků a mlýnských praktiků v ČSR se sídlem v Praze (NAD 360)  |  1906 - 1950  |  Patočka

Spolek inženýrů a architektů (SIA) (NAD 384)  |  1904 - 1947  |  Vácha

Spolek mlynářských Praha (NAD 481)  |  1867 - 1922  |  Patočka

Spolkový rolnický cukrovar, Vinoř (NAD 410)  |  1870 - 1939  |  Cedlová

Stadler Marius (NAD 623)  |  1938 - 1963  |  Patočka

Stáhlík Zdeněk, Ing. arch. (NAD 899)  |  1945 - 2014  |  Lounová

Starosta Antonín, Ing. (NAD 502)  |  1879 - 1957  |  Lounová

Státní nakladatelství Praha (NAD 366)  |  1785 - 1806  |  Nedbalová

Státní průmyslová škola Praha - Novotný, František X., dr. ing. (NAD 64)  |  1887 - 1891  |  Ulrich

Státní průmyslová škola v Praze (ukázky prací) (NAD 63)  |  1860 - 1916  |  Ulrich

Stavba železnic na Slovensku (NAD 227)  |  1920 - 1938  |  Petrunčíková

Stejskal Jan, prof. RNDr., DrSc. (NAD 811)  |  1917 - 1968  |  Ulrich

Stenger Erich, prof. dr. (NAD 626)  |  [1842] - 1944 (1972)  |  Nedbalová

Stibor Josef, Ing. (NAD 496)  |  1910 - 1946  |  Ulrich

Stolle Richard, ing. (NAD 535)  |  1915 - 1936  |  Patočka

Strache Eduard - Graphische Kunstanstalt Ed. Strache, Warnsdorf in Böhmen (NAD 371)  |  1848 - [1945]  |  Nedbalová

Stránský Josef B., Ing. (NAD 408)  |  1926 - 1952  |  Vácha

Streit Jiří, prof. Dr. Ing., CSc. (NAD 692)  |  (1846) 1918 - 1988  |  Petrunčíková

Strnad Josef, Ing. (NAD 684)  |  1901 - 1940  |  Cedlová

Strojírna Josefa Bartoše, Hedvikov - Božičova brzda (NAD 245)  |  1922 - 1934 (1948)  |  Petrunčíková

Struska Jiří, Ing., CSc. (NAD 708)  |  1936 - 1983  |  Cedlová

Studénka Jiří (NAD 762)  |  1961 - 1981  |  Vácha

Suchý Bohumil (NAD 105)  |  1891 - 1925  |  Ulrich

Svaz komerčních inženýrů a bilančních znalců a organizačních poradců, Praha (NAD 401)  |  1933 - 1950  |  Ulrich

Svoboda Boleslav (NAD 59)  |  1866  |  Ulrich

Sýkora Artuš, Ing. (NAD 420)  |  1911 - 1950  |  Vácha

Sýkora Dominik (NAD 72)  |  1924 - 1935  |  Ulrich

Šafránek Jaroslav, prof. Dr. (NAD 560)  |  1897 - 1954  |  Cedlová

Šantrůček Richard, Ing. (NAD 60)  |  1880 - 1925  |  Ulrich

Šembera František, Ing. Dr. (NAD 802)  |  1926 - 1960  |  Cedlová

Šesták Josef, ing. (NAD 493)  |  1904 - 1908  |  Ulrich

Šípek Zdeněk, Doc. PhDr., CSc. (NAD 770)  |  1902 - 1981  |  Petrunčíková

Škňouřil Evžen - sbírka archiválií k historii lodní dopravy (NAD 849)  |  [1900] - [1996]  |  Patočka

Škramovský Stanislav, prof. RNDr. PhMr., DrSc. (NAD 722)  |  1916 - 1982 (1983)  |  Ulrich

Šmilauer Leopold, Ing. Dr. hc. (NAD 251)  |  1891 - 1948  |  Petrunčíková

Šmrha Josef (NAD 160)  |  1881 - 1908  |  Petrunčíková

Šolc Ivan, RNDr., CSc. (NAD 903)  |  1945 - 2013]  |  Ulrich

Špaček Karel, prof. Ing. (NAD 501)  |  1900 - 1932  |  Ulrich

Špaček Stanislav, Ing. Dr. tech. (NAD 771)  |  1911 - [1937]  |  Lounová

Špetl František, prof. dr. Ing., DrSc. (NAD 680)  |  (1870) 1922 - 1978  |  Ulrich

Špírek Vincenc, Ing. (NAD 520)  |  1872 - 1907  |  Lounová

Štýdl František, ing. (NAD 639)  |  1910 - 1968  |  Vácha

Šupík Václav, Ing. (NAD 506)  |  1856 - [1887]  |  Ulrich

Šusta Josef, prof. (NAD 234)  |  1927 - 1943  |  Vácha

Švehla Jiří, Ing., CSc. (NAD 740)  |  1955 - 1994  |  Cedlová

Taiber František, čet. (NAD 889)  |  1928 - 1932  |  Patočka

Technická kancelář Ing. Karel Krix, úředně autorizovaný civilní inženýr kulturní a měřický, Litomyšl (NAD 713)  |  1913 - 1946  |  Lounová

Technické knihkupectví a nakladatelství, společnost s. r. o, Praha (NAD 513)  |  1931 - 1948  |  Lounová

Technicko-ekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu, Praha (NAD 860)  |  (1863) 1960 - 1987  |  Lounová

Technometra Radotín, a. s. (NAD 826)  |  (1933) 1960 - 2008  |  Patočka

Teinitzer Jan (NAD 561)  |  1832 - 1869  |  Ulrich

Teissler Viktor, prof. PhDr. (NAD 601)  |  (1875) 1883 - 1962  |  Ulrich

Teplý Jiří (NAD 902)  |  1959 - (1993)  |  Lounová

Tesla a. s., Praha - Hloubětín (NAD 894)  |  [1960] - [2010]  |  Cedlová

Tesla s. p., Pardubice (NAD 901)  |  [1970] - [1990]  |  Cedlová

Tesla s. p., Praha - Karlín (NAD 833)  |  1951 - 1990  |  Cedlová

Teyssler Vladimír, prof. Ing., Dr. Sc. (NAD 542)  |  1911 - 1955  |  Ulrich

Thoma Emanuel, prof. Ing. Dr., DrSc. (NAD 594)  |  1894 - 1955  |  Vácha

Tille Jan jun., Ing. (NAD 605)  |  1833 - 1899  |  Ulrich

Tille Jan, Ing. (NAD 608)  |  1861 - 1931  |  Patočka

Tille Jan, Ing. Dr. techn. doc. (NAD 616)  |  1891 - 1966  |  Lounová

Tolman Břetislav, prof. Ing. Dr. techn. (NAD 495)  |  (1866) 1885 - 1903  |  Ulrich

Tomáš Novotný a spol., továrna na sukna a fezy, Batelov (NAD 760)  |  1853 - 1930  |  Patočka

Tomíček Vladislav (NAD 635)  |  1853 - 1967  |  Cedlová

TOS Hostivař, n. p., Praha (NAD 792)  |  [1919] - 2004  |  Patočka

Továrna na průmyslová topení V. A. Křídlo, slévárna a strojnická továrna, Praha (NAD 337)  |  [1880] - 1938  |  Lounová

Továrna na zpracování papíru Karel Hlavatý a spol., Praha (NAD 714)  |  1886 - 1977  |  Nedbalová

Treybal Václav A., JUDr. (NAD 806)  |  1878 - 1943  |  Ulrich

Trödel František (NAD 338)  |  1810 - 1857  |  Patočka

Trojan Boleslav, Ing. (NAD 157)  |  1877 - 1929  |  Petrunčíková

Třebický Václav (NAD 171)  |  1824 - 1939  |  Ulrich

Überhuber Josef (NAD 782)  |  1906 - 1968  |  Patočka

Urban František, Ing. (NAD 505)  |  1901 - 1920  |  Ulrich

Ústav ku podpoře průmyslu v Čechách při Obchodní a živnostenské komoře Praha - Komitét pro odpadní vody (NAD 419)  |  1911 - 1945  |  Vácha

Ústřední svaz československých vynálezců a badatelů, Praha (NAD 641)  |  1929 - 1951  |  Vácha

V. A. Skokan, továrna hygienických a technických zařízení, Praha (NAD 819)  |  1889 - 1948  |  Patočka

V. Ig. Stratílek, Speciální továrna auto- motorových požárních stříkaček, autokropících vozů a hasičského nářadí, Vysoké Mýto (NAD 737)  |  (1864) 1899 - 1945 (1999)  |  Vácha

Vagónka Tatra, Praha Smíchov (NAD 844)  |  1852 - 1941  |  Petrunčíková

Válek František Xaver, Ing. (NAD 478)  |  1885 - 1951  |  Petrunčíková

Valtera Matěj (NAD 94)  |  1858 - 1925  |  Patočka

Valtr Zdeněk, prof. Ing. Dr. techn., CSc. (NAD 778)  |  1936 - [1985]  |  Ulrich

Vaněček Jaroslav, doc. Dr. Ing. (NAD 591)  |  [1884] - [1962]  |  Ulrich

Vašák Ludvík, JUC. - Ústřední jednota hospodářských družstev - Kroiherův fond (NAD 451)  |  1929 - 1937  |  Ulrich

Vašíček Radko, Ing. arch. (NAD 745)  |  1916 - 2003  |  Patočka

Večeřa Milan, Ing., CSc. (NAD 847)  |  1959 - 1997  |  Cedlová

Vejšický Gustav, doc. Ing. (NAD 549)  |  1896 - 1947  |  Ulrich

Vejšický Rudolf (NAD 58)  |  1862 - 1905  |  Ulrich

Vereinigte Färbereien A. G. Wien Möllersdorf (NAD 30)  |  [1850] - [1900]  |  Patočka

Verunáč Václav, prof. Ing. Dr. techn. (NAD 570)  |  1919 - 1960  |  Ulrich

Veselý Jaroslav, Ing. (NAD 62)  |  1891 - 1952  |  Ulrich

Vetter Quido, prof. Dr. (NAD 577)  |  [1900] - 1960  |  Ulrich

Viktorin & Žemlička, továrna na karoserie Praha (NAD 848)  |  1916 - 1970  |  Vácha

Vilímek Josef, Ing. (NAD 500)  |  1883 - 1909  |  Ulrich

Vitáček Ferdinand, Ing. (NAD 690)  |  1871 - 1926  |  Cedlová

Vitouš Pavel, JUDr. Ing. (NAD 655)  |  (1874) [1903] - 1974  |  Lounová

Vltavský Vladimír, Ing. (NAD 661)  |  1909 - 1965  |  Patočka

Vodseďálek Ivo (NAD 816)  |  1838 - [2000]  |  Patočka

Vojáček Ladislav, Ing. a Jan, Dr. Ing. (NAD 563)  |  1868 - 1956  |  Patočka

Vojtěch Viktorin, prof. PhDr. (NAD 555)  |  (1839) 1905 - 1947  |  Ulrich

Volenec Jaroslav, Ing. (NAD 545)  |  1898 - 1955  |  Lounová

Voleník Vojtěch, prof. Dr. (NAD 642)  |  1920 - 1967  |  Ulrich

Vondřich Augustin (NAD 553)  |  (1862) 1895 - 1957 (1958)  |  Vácha

Vorlíček Václav (NAD 913)  |  1962 - 1970  |  Vácha

Voříšek Josef, Ing. (NAD 727)  |  1918 - 1967  |  Vácha

Votoček Emil, prof. Dr. Ing. (NAD 573)  |  1890 - 1950  |  Ulrich

Votruba Ladislav, prof. Ing., DrSc. (NAD 711)  |  1934 - 2000  |  Lounová

Vrba Alois, prof. Ing. (NAD 685)  |  1917 - 1961 (1981)  |  Ulrich

Vydrova továrna poživatin, Praha-Libeň (NAD 453)  |  1896 - 1938  |  Patočka

Vycházkový fond pro posluchače stavitelství inženýrského na c. k. ČVŠT v Praze (NAD 504)  |  1883 - 1920  |  Ulrich

Výkresy z ČVUT - Kašík Karel, Buk Otakar, Pirner Karel, Vágner Otakar (NAD 516)  |  1902 - 1931  |  Ulrich

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (fotosbírka) (NAD 918)  |  [1880] - [2000]  |  Vácha

Vysoká škola technická Praha, deskripnitví geometrie a geodézie (NAD 52)  |  1796 - 1908  |  Ulrich

Vysoká škola technická Praha, pozemní a vodní stavitelství (NAD 55)  |  1817 - 1913  |  Ulrich

Vysoká škola technická Praha, strojírenství (NAD 56)  |  1807 - 1875  |  Ulrich

Výstava 100 let železniční dráhy Olomoucko-pražské (NAD 228)  |  1944 - 1945  |  Petrunčíková

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. (NAD 900)  |  1951 - 2000  |  Patočka

Výzkumný ústav matematických strojů, Praha (NAD 738)  |  1951 - 1991 (2009)  |  Cedlová

Wagner Otto Ludvík (NAD 647)  |  [1850] 1859 - 1884 (1901)  |  Lounová

Wagner-Horský Erhard, JUDr. (NAD 842)  |  1911 - 1979  |  Petrunčíková

Wald František jun., Dr. Ing. (NAD 546)  |  1913 - 1939  |  Lounová

Wald František, prof. PhDr. (NAD 638)  |  1880 - 1930 (1971)  |  Vácha

Walter a. s. Praha Jinonice (NAD 829)  |  1957 - 1994  |  Patočka

Walter Jan, Ing. (NAD 657)  |  1920 - 1975  |  Vácha

Weitenweber Rudolf Vilém, MUDr. (NAD 161)  |  (1773) 1804 - 1870 (1876)  |  Ulrich

Wenzel Zdeněk (NAD 887)  |  1900 - 1987  |  Patočka

Woldřich Jan Nepomuk a Josef (NAD 203)  |  1856 - 1937  |  Ulrich

Wurst Johann Nepomuk (NAD 326)  |  1825 - 1878 (1879)  |  Patočka

Záhorský Jan, prof. ing. (NAD 489)  |  1878 - 1946  |  Ulrich

Zákrejs Vladimír, dr. ing. (NAD 323)  |  1880 - 1948  |  Lounová

Závodník Alois, doc. Ing. (NAD 597)  |  (1868) 1870 - 1946  |  Vácha

Závodský Karel, Ing. (NAD 473)  |  1858 - 1945  |  Lounová

Závody přesného strojírenství, n. p., Zlín (NAD 898)  |  1927 - [1989]  |  Patočka

Zbrojovka Ing. F. Janeček (Jawa) - Závody 9. května n. p., Praha - ČKD Polovodiče s. p., Praha (NAD 823)  |  1915 - 1992  |  Vácha

Zelený Josef, Dr. Ing. (NAD 494)  |  1905 - 1911  |  Ulrich

Zenger Karel Václav, prof. Dr. (NAD 5)  |  1836 - 1908  |  Ulrich

Zetek Josef (NAD 838)  |  1923 - 1928  |  Patočka

Zimmler Emil, Ing. Dr. techn. h. c. (NAD 156)  |  (1850) 1863 - [1950] (1954)  |  Lounová

Zuman František (NAD 589)  |  1870 - 1955 (1967)  |  Nedbalová

Zvoníček Jan, prof. (NAD 438)  |  1878 - 1951  |  Ulrich

Železárny Králův Dvůr u Berouna (sbírka ing. V. Hesse) (NAD 839)  |  1867 - 1915  |  Lounová

Železářský kartel československý (NAD 413)  |  1911 - 1950  |  Lounová

Železniční opravny a strojírny České Velenice (NAD 910)  |  (1870) 1974 - 1992 (2011)  |  Petrunčíková

Železniční slovník (NAD 242)  |  1901 - 1948  |  Petrunčíková

Živanský Bohdan, Dr. (NAD 434)  |  1900 - 1947  |  Ulrich

PROVOZ BADATELNY

Badatelna Archivu NTM/Archivu architektury MAS NTM v Praze funguje za následujících podmínek:

- otevírací doba: úterý a středa 9:00 – 17:00;

- otevírací doba je určena pouze pro předem objednané badatele;

- objednání ke studiu probíhá pouze prostřednictvím e-mailu badatelna@ntm.cz nebo telefonicky na tel. čísle 220 399 201;

- ve své žádosti uveďte co nejpřesnější označení archiválií, které žádáte ke svému studiu (lze použít i formulář dostupný zde: pro ANTM);

- přesný termín návštěvy badatelny (datum a čas) bude následně oboustranně domluven, zejména s ohledem na dostupnost archiválií (některé se musí přivézt z archivu mimo Prahu).

Teprve potvrzením konkrétního času od služby v badatelně je termín návštěvy v badatelně rezervován.

Počet badatelů, kteří mohou být přítomni zároveň v badatelně, je omezen.

 

************************************************************************************************************************

Otevírací doba:
Úterý, středa – 9:00 – 17:00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium)

Kontakt:

badatelna@ntm.cz
+ 420 220 399 201 (pouze v době otevření badatelny)

Jak se k nám dostanete:

Archiv je dostupný ze stanice metra „Hradčanská“ (linka A), tram 1, 12 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Náměstí Republiky“ (linka B), tram. 8 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Vltavská“ (linka C), tram. 1 a 25, zastávka „Letenské náměstí“.

Umístění budovy: mapa zde>.

 

Upozornění pro badatele:

Termín studia určuje služba badatelny, kapacita badatelny je omezena na 4-10 míst dle rozměru archiválií. Čekací lhůta může být delší  také kvůli uložení části archivních souborů v mimopražském depozitáři.

Žádáme badatele, aby své badatelské požadavky službě badatelny specifikovali co nejpřesněji nejpozději tři pracovní dny před domluveným termínem studia, resp. u archiválií, které je nutné dovést z mimopražského depozitáře, pak nejpozději dva pracovní dny před datem dovozu. Toto datum bude oznámeno badateli během komunikace se službou badatelny. Na pozdější požadavky nebude možné brát zřetel.

Žádáme badatele, aby si objednávali ke studiu pouze počet archiválií, který jsou schopni osobně prostudovat. Celkové množství předkládaných archiválií na den se řídí platným Badatelským řádem NTM, tj.: 5 kartonů, 5 výkresových rolí/desek nebo 20 jednotlivin. Položky se nesčítají!

Poskytnutí informací z archiválií bez jejich osobního prostudování, tj. odborná rešerše, se zpoplatňuje dle platného Ceník služeb NTM 2024.

Žádosti o zhotovení (náhledových) kopií z archiválií, i bez jejich osobního prostudování, budou brány jako žádosti o provedení digitalizace a jako takové zpoplatněny dle platného Ceníku služeb NTM.

Další dokumenty související s provozem badatelny najdete v sekci soubory ke stažení.

Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.

 

 

Soubory ke stažení

Badatelsky_rad_antm_aa_2019.pdf 0,5 MB 01_bad_list_2019_GDPR.pdf 0,1 MB 03_zadost_predlozeni_archivalii_ke_studiu_ver2019.rtf 2,1 MB 6. zadost_pouziti_vlastniho_reprozarizeni_2016.pdf 0,1 MB Cenik NTM 2022.pdf 0,3 MB 04_zadanka_xerox_ver1.rtf 1,2 MB 07_zadost_reserse_ver1.rtf 2,0 MB

1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940

1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950

1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960

1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970

1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980

1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

2021  2022  2023

 

Kontakty

Vedoucí archívu
|
220 399 196

Martin Ulrich
archivář
|
220 399 216

Mgr. Zuzana Nedbalová
archivářka
|
220 399 223

Mgr. Kateřina Lounová
archivář
|
220 399 181

Mgr. Jaromír Patočka Ph.D.
archivář
|
220 399 221

Bc. Helena Cedlová
výzkumný pracovník
|
220 399 292