Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Přístupnost pro návštěvníky s omezením pohybu - Chomutov


Železniční depozitář NTM Chomutov

PŘÍSTUP K OBJEKTU

Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově je umístěn v původním lokomotivním depu Českých drah. Příchod z nádraží je pro osoby na vozíku velmi komplikovaný. Nejbližší autobusová zastávka se nachází u cca 400 metrů vzdáleného Hypermarketu Globus. Nejjednodušším způsobem dopravy tak je využití automobilu. Příjezdová cesta je sice označena zákazem vjezdu, ovšem s vjezdem povoleným dopravní obsluze. Po dohodě s pracovníky muzea lze zaparkovat u vstupní brány. Povrch je pokryt kombinací asfaltu, trávy a kusů štěrku, což může trochu komplikovat samostatný pohyb na vozíku u osob, které mají problémy s motorikou horních končetin. Nejedná se však o nepřekonatelnou překážku.

U vstupní brány je nutné překonat dvoje koleje. Přejezd je tvořen velmi hladkým betonem ve stejné výšce s kolejnicemi, ovšem s nezbytnou několikacentimetrovou mezerou.

VSTUP DO BUDOVY A POHYB PO NÍ

Vstup do depozitáře je zcela bezbariérový, když jsou zvednuta přístupová vrata. Ta se při velkém větru nebo v chladných dnech nechávají spuštěná a prochází se menšími dvířky s velkým prahem. V takovém případě je potřeba oslovit personál, který vrata otevře. Nedaleko vstupu uvnitř objektu se nachází pokladna.

INTERIÉR

Interiér depozitáře je tvořen dvěma půlkruhovými depy, v nichž jsou paprskovitě rozmístěna železniční vozidla. Návštěvníci se pohybují po obvodovém chodníku z dřevěných prken a po betonové podlaze mezi vystavenými vozidly, ke kterým se dá bezprostředně přiblížit. Až na výjimky do nich však nelze nahlédnout. Pokud ano, tak pouze za pomoci schodů. Jinak pohyb expozicí na vozíku není komplikovaný. Pouze jízda po prknech místy trochu „drncá“. Popisky jsou ve vyhovující výšce i pro sedícího návštěvníka. Je třeba počítat s tím, že interiér není vyhřívaný.

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

Objekt není vybaven bezbariérově přístupnými toaletami. Do stávajících vede schod a úzké dveře. Nejbližší WC pro imobilní je v obchodním domě Globus vzdálený cca 100 m po nerovné komunikaci.

PARKOVÁNÍ

Po dohodě s pracovníky muzea lze zaparkovat u vstupní brány.