Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Prohlášení o přístupnosti


Prohlášení o přístupnosti

Národní technické muzeum se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.ntm.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.ntm.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1) a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu. Může se jednat o tyto formáty:

  • PDF - prohlížení tohoto typu souborů lze ve volně dostupném programu Adobe Acrobat Reader nebo vestavěnými funkcemi prohlížeče
  • DOC, XLS, PPT, XLS a DOCx, PPTx, XLSx - formáty kancelářského balíku Microsoft Office, ke kterým je volně ke stažení prohlížeč těchto dokumentů
  • RTF - Rich Text Format - dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
  • ZIP - některé soubory mohou být z důvodu velikosti nebo nutnosti zabalit více souborů najednou komprimovány

Přístupnost informačního obsahu Informačního obsahu webu je vždy stejný a plnohodnotný nezávisle na technologii použité k jeho prezentaci. Plnou vizuální i funkční podporu mají stránky v těchto prohlížečích na platformě PC a Android/iOS:

  • FireFox, Chrome, Edge, Opera (100 a vyšší)
  • Safari (16 a vyšší)

Dále klade plná podpora stránek na internetový prohlížeč tyto požadavky:

  • automatické načítání obrázků
  • zpracování kaskádových stylů
  • interpretace JavaScriptu

Bez povolení těchto vlastností a pro ostatní prohlížeče, platformy a výstupní zařízení nemusí být vždy dodržen jednotný vzhled a funkčnost prezentace.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail info@ntm.cz

29. 5. 2023