Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Kontakt

Napište nám
info@ntm.cz
Telefon
220 399 111

Vzkaz můžete zanechat také v sekretariátu muzea: tel.: 220 399 101


Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Česká republika

Tato adresa slouží také pro doručování dokumentů v analogové podobě a fyzických nosičů dat.

IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

Úřední hodiny podatelny

Po:9.00 - 15.00 Út:9.00 - 15.00 St:9.00 - 15.00 Čt:9.00 - 15.00 Pá:9.00 - 15.00

Pravidla pro podávání analogových nebo digitálních dokumentů, najdete v sekci podatelna.

Seznam vedoucích zaměstnanců muzea

Odbor náměstka pro ekonomiku

Bc. Monika Jordánová
vedoucí oddělení účetnictví a majetku
Iva Hejkalová
finanční účetní
Bc. Gabriela Pilařová
referentka majetkové správy
Lucie Rozenbergová
mzdová účetní
Radka Prášková
účetní - pokladní

Odbor obchodu

Mgr. Lucie Illková
obchodní referent
Ing. Ivan Roudný
vedoucí odd. pokladen
Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.
vedoucí odboru obchodu a pokladen

Odbor vědeckého tajemníka

PhDr. Hana Králová Ph.D.
vedoucí projektu
Ing. Jana Kleinová
výzkumný pracovník
PhDr. Miloš Hořejš
vědecký tajemník

Odbor ředitele železničního muzea

PhDr. Petr Kužel
kurátor
Karel Zelený
vedoucí odd. správy a provozu kolej. vozidel
Ing. Zdeněk Řešátko, CSc.
ředitel železničního muzea

Muzeum železnice a elektrotechniky NTM

Mgr. Adam Horký
kurátor

Oddělení edukace

Ing. Miloš Milner
lektor
Mgr. Marie Marková
lektor

Odbor ředitele muzea elektrotechniky a medií

Bc. René Melkus
kurátor elektrotechniky, informatiky a akustiky
Ing. Lucie Burešová
kurátorka zdravotnické techniky
Stanislav Dvořák
kurátor exaktních věd
Mgr. et MgA. Michaela Hrubá
ředitelka odboru muzea elektrotechniky a médií
Ing. Jaromír Bílek
kurátor elektrotechniky, informatiky a akustiky
Ing. Pavel Pohlreich
kurátor oddělení polygrafie
Ing. Antonín Švejda
kurátor oddělení exaktních věd

Odbor ředitele archivních knižních a informačních zdrojů

Mgr. Zuzana Nedbalová
archivářka
Bc. Helena Cedlová
výzkumný pracovník
Mgr. Anna Leharová
knihovník
Martin Ulrich
archivář
PhDr. Markéta Varyšová
knihovnice
Mgr. Jaromír Patočka Ph.D.
archivář
Mgr. Kateřina Lounová
archivář
Bc. Magdalena Buriánková DiS.
vedoucí oddělení digitalizace
Mgr. Petr Souček
vedoucí knihovny
PhDr. Zdeněk Vácha
ředitel odboru arch., kniž. a informač. zdrojů

Centrum stavitelského dědictví Plasy

Mgr. Alžběta Kratochvílová
programový pracovník
Jan Trnka
referent
Ing. Ivo Kornatovský
vedoucí Centra stavitelského dědictví NTM Plasy

Odbor ředitele muzea architektury a stavitelství

Ing. Lukáš Hejný
vedoucí oddělení stavitelství a architektury
Mgr. Jakub Chaloupka
kurátor stavitelství
PhDr. Martin Šámal
vedoucí Archivu architektury a stavitelství
Mgr. Jiří Hulák
vedoucí oddělení průmyslového designu
ředitel odboru muzea architektury a stavitelství

Odbor ředitele muzea dopravy

Michal Plavec
kurátor letectví
Mgr. Arnošt Nezmeškal
ředitel odboru muzea dopravy
Petr Kožíšek
vedoucí oddělení silniční a lodní dopravy

Odbor výstavní

Bc. Pavel Cápal
výstavář
Michaela Matějovská
výstavář
Ing. Blanka Kreibichová
vedoucí výstavního odboru

Oddělení PR a práce s veřejností

Bc. Tomáš Chrobok
projektový manažer
Mgr. Jana Dobisíková
oddělení prezentace a práce s veřejností
Bc. Jan Duda
vedoucí oddělení prezentace a práce s veřejností

Odbor hlavního kurátora sbírek

Mgr. Petr Svojanovský
vedoucí oddělení administrace a evidence sbírek
Eva Remišerová
referent
PhDr. Jan Novotný
vedoucí odboru hl. kurátora sbírek

Odbor hlavního konzervátora sbírek

Jiří Doležal DiS.
vedoucí oddělení restaurátorských dílen
Ing. Kateřina Šupová
vedoucí odboru hlavního konzervátora sbírek
Ing. Ivana Kopecká
vedoucí oddělení preventiní konzervace
Tereza Kašťáková
vedoucí oddělení restaurování papíru

Odbor správce budov

Petr Porteš
vedoucí oddělení správy budov Praha a Chomutov
Jaroslav Roman
vedoucí oddělení údržbářské dílny budov
Ing. Marcela Znamenáčková
vedoucí odboru
Jiří Svatoš
vedoucí oddělení správy budov Plasy
Ondřej Havránek
vedoucí oddělení správy budov Čelákovice

Odbor náměstka pro provoz a investice

Markéta Mikolášová
vedoucí oddělení provozního
Petr Prokopec
bezpečnostní ředitel
Mgr. Walter Schorge
vedoucí oddělení informačních služeb
Ing. arch. Marek Hein
investiční referent (odd. investiční)

Odbor kanceláře GŘ

Anna Kuželová
asistentka
Ivona Pešková
asistentka
Martina Papežová
vedoucí odboru kanceláře GŘ

Oddělení publikační a ediční

Ing. Michaela Kerberová
redaktor
Mgr. Michal Novotný, Ph.D
vedoucí edičního oddělení

Vedení muzea

Mgr. Miloš Josefovič
náměstek odboru pro provoz a investice
Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová
náměstkyně odboru pro ekonomiku
Mgr. Adam Dušek
náměstek pro vnitřní věci a PR
Mgr. Karel Koželuh
náměstek pro věci právní

Odbor ředitele průmyslového muzea

Ing. Jan Palas
ředitel odboru průmyslového muzea
Mgr. Lucie Střechová
kurátorka sbírek technika v domácnosti a textilu
Bc. Jaroslav Lett
kurátor sbírky hutnictví
Ing. František Vítek
kurátor sbírky hornictví
Ing. Ondřej Stejskal
kurátor sbírky strojírenství
Mgr. David Hamr
kurátor sbírky hodin
Ing. Gabriela Kopalová
kurátorka sbírky chemie

Tajemnice NTM

Lucie Veselá (Zelenková)
tajemnice NTM

Referát personální

Anežka Brandejsová
personalistka

Odbor projektového řízení

Ing. Mgr. Jiří Čermák
vedoucí odboru projektového řízení

Oddělení ekonomiky pro vědu a výzkum

Ing. Martina Stabenowová
koordinační a programový pracovník