Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Přístupnost pro návštěvníky s omezením pohybu - Plasy


Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

 

PŘÍSTUP K AREÁLU

K objektu bývalého pivovaru, kde je hlavní vstup do expozic (pokladna, šatna, sociální zázemí), je možné přijet automobilem. Je zde vyhrazené místo pro vozíčkáře. V bezprostřední blízkosti budovy je dlažba, po které se trochu obtížněji pohybuje. Při případném přechodu do dalších objektů muzea v blízkosti se lze setkat také s drobným štěrkem, nahrubo otesanými kameny a trávou.

VSTUP

Vpravo od hlavního vstupu do expozic se schody (objekt bývalého pivovaru) se nachází zvonek (ve výšce 160 cm), kterým lze přivolat obsluhu výtahu. Výtah se nachází po pravé ruce za rohem. Výtah vede k pokladně a do dalších pater s expozicemi.

VÝTAH

Přístup k výtahu zvenku je uzamčen. Mezi jednotlivými patry jej však lze již volně používat. Šíře dveří je 130 cm. Do výtahu se vjedou až 4 vozíky. Tlačítka jsou i v Braillově písmu.

INTERIÉR

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou pohodlně navštívit všechny prostory expozic a výstav v budově bývalého pivovaru (Expozice stavitelství) s jedinou výjimkou části expozice v mlýnici, umístěné na její galerii (18 schodů, převýšení cca 4 m). Problémovější, ale s pomocí možný, je pak pouze přístup k části expozice stavitelství umístěné na galerii ve druhém patře (4 schody za sebou, převýšení 68 cm) a k výměnné expozici v mlýnici (2 úrovně podlahy, každá s jedním schodem 18 cm). V 1. patře je do expozice nájezd s prahem, který doprovod vozíčkáře s omezením horních končetin pohodlně překoná. Ve 2. patře u vstupu do krovů je pozvolný nájezd s prahem. Do části expozice stavitelství „Hrubá stavba“ a „Voda a topení“ a do výměnné expozice ve staré kotelně je bezbariérový přístup zvláštními vstupy z nádvoří pivovaru. S navigací a přístupem pomůže obsluha muzea.

Dále jsou v areálu přístupné krátkodobé projekty v části bývalého hospodářského dvora, kde je přístup převážně bezbariérový s běžnými prahy ve dveřích. Pouze na čtyřech místech je zde při změně úrovně jeden schod do 20 cm. Zde se také konají doprovodné programy pro veřejnost a dílny. Nově je zpřístupněna část objektu Ležácké sklepy s Expozicí středověkých stavebních strojů, kde jsou pouze čtyři mírně šikmé nájezdy s případnou nutností dopomoci doprovodu. Pro navštívení všech aktivit a všech částí areálu je využíván jeden vstup s pokladnou výše popsaný, kde jsou k dispozici podrobné informace.

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

 Bezbariérové WC se nacházejí v suterénu a ve 4. patře. Podrobný popis toalety v suterénu: Místnost je široká 193 cm, vstupní dveře 90 cm. Mísa se nachází v rohu, po levé straně má 120 cm volného prostoru, před sebou 75 cm k umyvadlu. Hrana mísy je ve výšce 48 cm. Opěrné madlo je po obou stranách ve výšce 81 cm, levé je zvedací. Umyvadlo má pod sebou 70 cm volného prostoru, horní hrana je ve výšce 84 cm. Není vybavena tlačítkem k přivolání pomoci. Další bezbariérová toaleta v obdobném vybavení ve 4. patře je stále otevřená a k dispozici. Není vybavena tlačítkem k přivolání pomoci.

PARKOVÁNÍ

 K objektu bývalého pivovaru, kde se nachází hlavní expozice, je možné přijet automobilem. Je zde na nádvoří vyhrazené místo pro vozíčkáře. Parkování je možné i na jiném místě nádvoří, nebo také na velkém parkovišti před areálem kláštera, cca 200 m od vstupu do Expozice stavitelství.