Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Muzeum dopravy

Samostatné sbírkové oddělení historie dopravy vzniklo v Národním technickém muzeu sice až v roce 1960, odborná, sbírkotvorná i prezentační činnost muzea v tomto oboru je ovšem výrazně starší, spadá do prvních let vzniku dnešního Národního technického muzea, tehdy Technického musea v Království českém.  Odbornou činnost zprvu zajišťovali na spolkovém základě dobrovolní spolupracovníci, kteří již krátce po otevření muzea v roce 1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech zpřístupnili veřejnosti i první expozici s dopravní tématikou. Tehdy ovšem toto oddělení mělo název Dopravnictví. Palác však neumožňoval vystavování rozměrnějších exponátů, například automobilů, letadel, či lokomotiv.

Zásadní podíl na dnešní podobě dopravních sbírek muzea měl Ing. František Štýdl, který pracoval jako kurátor od konce třicátých let do roku 1962, zprvu na dobrovolném základě, od roku 1949 jako zaměstnanec muzea. Léta jeho působení jsou spojena nejen s mimořádně kvalitní sbírkotvornou činností, ale i s vybudováním velké dopravní expozice v nové muzejní budově na Letné. Veřejnosti byla otevřena v roce 1950 a od té doby je jedním z největších návštěvnických lákadel muzea.

Po vyčlenění železničních sbírek do samostatného sbírkového odboru v roce 2000 se o zbylé sbírkové předměty z oboru dopravy starají sbírkoví kurátoři, kteří spravují předměty dokumentující vývoj motorové i nemotorové silniční dopravy, letectví, lodní dopravy a hasičské techniky.

V únoru 2012 vzniklo transformací dřívějšího oddělení historie dopravy Muzeum dopravy, které se stalo samostatnou organizační složkou NTM. Muzeum dopravy se dále člení na oddělení silniční a lodní dopravy a na oddělení letecké dopravy. Kromě jiných činnosti spravuje expozici Doprava, která je rozsahem největší expozicí NTM.

Doprava

Památce průkopníků na zemi, ve vodě i ve vzduchu.

Kontakty

Mgr. Arnošt Nezmeškal
ředitel odboru muzea dopravy
|
220 399 288

Petr Kožíšek
vedoucí oddělení silniční a lodní dopravy
|
220 399 271

Michal Plavec
kurátor letectví
|
220 399 289

Marek Ronovský
kurátor oddělení silniční dopravy
|
220 399 169

Jiří Příhoda
konzervátor oddělení silniční dopravy
|
220 399 249

Marcel Sezemský
konzervátor oddělení silniční dopravy
|
220 399 249