Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Odborné rady NTM

Dr. Ing. Ján Fabián

PhDr. Benjamin Frágner

Prof. Ing. Václav Havlíček , CSc.

Prof. RNDr. Helena Illnerová DrSc.

Ing. Václav Jandáček

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.,

Plk. Mgr. Aleš Knížek

PhDr. Jan Králík

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc.

Ing. Pavel Křeček

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Prof. Judr. Václav Pavlíček, CSc.

Prof. Ing. Pavel Ripka , CSc.

PhDr. Jana Součková, DrSc.

PhDr. Zuzana Strnadová

Doc. PhDr. Filip Suchomel

PhD., Ing. Vlastimil Vykydal

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Ing. Karel Zeithammer , CSc.

Ing. Svatopluk Zídek

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

PhDr. Miloš Hořejš

PhDr. Jan Hozák

Mgr. Arnošt Nezmeškal

Mgr. Michal Novotný

 

Interní členové:

Ing. Lukáš Hejný                                            Kurátor Muzea architektury a stavitelství NTM

Mgr. Jan Hosťák                                            Kurátor Muzea elektrotechniky a médií NTM

PhDr. Petr Kužel                                            Kurátor Železničního muzea NTM

Michal Plavec                                                Kurátor Muzea dopravy NTM

Ing. Antonín Švejda                                       Kurátor Průmyslového muzea NTM

PhDr. Zdeněk Vácha                                      Vedoucí Archivu NTM

Externí členové:

PhDr. Pavel Ciprian                                        Ředitel Muzea města Brna, p.o.

Mgr. René Klimeš                                           Ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

PhDr. Jan Mergl, PhD.                                    Uměleckoprůmyslové museum v Praze

PhDr. Věra Přenosilová                                  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger                   ČVUT, fakulta stavební

Mgr. Pavel Scheufler                                      Publicista, historik fotografie, fotograf

Ing. Jan Šatava                                               Railway Capital, a. s.

Michael Svoboda                                           Soudní znalec

prof. Ing. Karel Volka, CSc.                             VŠCHT, Ústav analytické chemie


Tajemnice Rady pro sbírkotvornou činnost:

Eva Remišerová                                             Referát evidence sbírek NTM

 

Interní členové:

PhDr. Martin Ebel Ph.D. – ředitel Muzea architektury a stavitelství NTM

Petr Kožíšek – Odbor ředitele dopravy NTM

Ing. Blanka Kreibichová – vedoucí výstavního oddělení NTM

Mgr. Lucie Střechová – oddělení techniky v domácnosti a textilního průmyslu NTM

PhDr. Jan Novotný – vedoucí správního oddělení NTM

Bc. Jan Duda – vedoucí odboru PR a práce s veřejností NTM

Mgr. Michal Novotný – ředitel ŽM NTM

 

Externí členové:

Plk. Mgr.  Michal Burian – VHÚ

Ing. arch. Iveta Černá – Muzeum města Brna

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. – MU MM

Dott. Emanuele Gadaleta – Národní muzeum České muzeum hudby

PhDr. Petra Matějovičová – Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Ing. Martin Mrázek – Technické muzeum v Brně

Johanna Pauly

Mgr. Marie Szadkowská – Müllerova vila

Jaroslav Beránek

Mgr. Olga Šámalová