Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Podatelna


Zde naleznete pravidla pro podávání digitálních a analogových dokumentů.

Pravidla pro podání analogových dokumentů:

1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

2. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.

Elektronická podatelna NTM (dále jen „e-podatelna“) je součástí podatelny NTM na adrese Kostelní 42, Praha 7. Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit těmito způsoby:

a) zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: podatelna@ntm.cz;

b) zasláním faktury v elektronické podobě na e-mailovou adresu: faktury@ntm.cz;

     Podmínky přijímání elektronických faktur jsou uvedeny samostatně v části ELEKTRONICKÉ FAKTURY.

c) zasíláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: gdpr@ntm.cz v případě, že pokládáte dotaz v souvislosti s nařízením GDPR;

d) prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) do datové schránky: f8vxca8 pouze do kapacity 20 MB;

e) pro neúřední komunikaci lze nadále používat e-mailovou adresu: info@ntm.cz.

Pravidla pro podání v digitální podobě na přenosném technickém nosiči dat je možné pouze za těchto podmínek:

1. Přenosný technický nosič dat bude doručen do podatelny NTM v Kostelní 42, Praha 7.

2. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je USB flash disk.

3. Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.

4. Nosič je součástí podání a nevrací se.

5. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů v NTM povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu či nosiče vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.

Doručení podání v digitální podobě prostřednictvím e-podatelny a ISDS: 

1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

2. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

3. Podatelna prověří, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů v NTM povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve hlavní podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.

4. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna zprávu o potvrzení doručení dokumentu, zpracování a zaevidování, které probíhá v pracovní době e-podatelny. Potvrzení informuje odesílatele o datu a času zaevidování dokumentu, přidělení prvotního identifikátoru dokumentu a o náležitostech, které jeho podání obsahovalo. Pokud odesílatel toto potvrzení neobdrží nebo není vyzván k nápravě vad v podání, znamená to, že zpráva nebyla řádně e-podatelně doručena a podání je nezbytné zopakovat.

5. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.

6. Povolená velikost elektronického podání je u podání doručených prostřednictvím ISDS maximálně 20 MB, prostřednictvím e-mailu maximálně 10 MB.

7. Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

a) statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF
 • PDF/A, ISO 19005
 • TXT
 • ODT
 • ODS
 • DOC/DOCX , dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší (nesmí obsahovat makro)
 • RTF
 • XLS/XLSX (nesmí obsahovat makro)
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

b) statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • TIF/TIFF revize 6 – nekomprimovaný
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
 • GIF

c) dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172
 • GIF

d) zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV, PCM

e) účetní záznamy (faktury):

 • ISDOC/ISDOCX
 • PDF