Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Železniční muzeum

Vláda České republiky přijala dne 15. 11. 2000 usnesení č. 1147 o vybudování Železničního muzea jako odboru NTM. Tímto aktem vzniklo Železniční muzeum NTM, přičemž železniční sbírka muzea byla budována od jeho vzniku. Hlavním úkolem Železničního muzea NTM je dokumentovat dějiny železnic na našem území, odborně je zpracovávat, uchovávat a především prezentovat co nejširší veřejnosti. Z tohoto důvodu byl Národnímu technickému muzeu svěřen areál bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží v Praze, kde připravujeme hlavní expoziční prostory Železničního muzea NTM. Zvláštní poděkování patří všem jednotlivcům a organizacím, které nám s péčí o kulturní dědictví našich železnic pomáhají. Bez jejich podpory by nebylo možné jednu z nejhodnotnějších evropských železničních sbírek udržet a rozšiřovat k naší společné radosti.

Hlavním účelem železniční sbírky při založení muzea, podobně jako u většiny ostatních oborů, bylo především dokumentování a propagování současné železniční techniky. Přední české železniční strojírny, jejichž zástupci byli členy příslušné "oborové skupiny", darovaly do sbírek muzea mnoho vzorků nových nebo zkoušených součástí. Postupem času se činnost železničního oddělení zaměřila především na dokumentaci vývoje železniční dopravy na území dnešní České republiky.

Vedle rozsáhlé sbírky historických kolejových vozidel, která čítá více než 150 vozidel normálního nebo úzkého rozchodu a neustále se doplňuje, sbírá Železniční muzeum NTM rovněž součásti hnacích i tažených vozidel (pojezd, kotel, parní stroj, vozová skříň), různá železniční zařízení (přístroje, zabezpečovací technika, uniformy) a příslušné doplňky. V omezené míře jsou ve sbírce zastoupeny artefakty z oboru městské hromadné dopravy, na kterou se však u nás zaměřila jiná, specializovaná muzea.

Železniční sbírka je pro větší přehlednost dále rozdělena do tzv. podskupin, které obsahují sbírkové předměty k daným okruhům železniční historie.

František Josef Gerstner

Panelová výstava o Františku Josefu Gerstnerovi, který byl významnou osobností vědy a techniky,…

Doprava

Památce průkopníků na zemi, ve vodě i ve vzduchu.

Kontakty

Ing. Zdeněk Řešátko, CSc.
ředitel železničního muzea
|
220 399 154

PhDr. Petr Kužel
kurátor
|
220 399 226

Karel Zelený
vedoucí odd. správy a provozu kolej. vozidel
|
220 399 291

Bohdan Ociepka
dokumentátor ŽM NTM
|
220 399 210

Jan Müller
dokumentátor ŽM NTM a správce chomutovského depozi
|
220 399 171