Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Otevřená kultura Pro neslyšící
Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Kontakt

Napište nám
info@ntm.cz
Telefon
220 399 111

Vzkaz můžete zanechat také v sekretariátu muzea: tel.: 220 399 101


Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Česká republika

Tato adresa slouží také pro doručování dokumentů v analogové podobě a fyzických nosičů dat.

IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

Úřední hodiny podatelny

Po:9.00 - 15.00 Út:9.00 - 15.00 St:9.00 - 15.00 Čt:9.00 - 15.00 Pá:9.00 - 15.00

Pravidla pro podávání analogových nebo digitálních dokumentů, najdete v sekci podatelna.

Seznam vedoucích zaměstnanců muzea

Vedení muzea

Mgr. Miloš Josefovič
náměstek odboru pro provoz a investice
Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová
náměstkyně odboru pro ekonomiku
Mgr. Adam Dušek
náměstek pro vnitřní věci a PR
Mgr. Karel Koželuh
náměstek pro věci právní

Tajemnice NTM

Lucie Veselá (Zelenková)
tajemnice NTM

Odbor kanceláře GŘ

Martina Papežová
vedoucí odboru kanceláře GŘ
Anna Kuželová
asistentka
Ivona Pešková
asistentka

Referát personální

Anežka Brandejsová
personalistka

Oddělení PR a práce s veřejností

Bc. Jan Duda
vedoucí oddělení prezentace a práce s veřejností
Mgr. Jana Dobisíková
oddělení prezentace a práce s veřejností
Bc. Tomáš Chrobok
projektový manažer

Odbor hlavního kurátora sbírek

PhDr. Jan Novotný
vedoucí odboru hl. kurátora sbírek
Mgr. Petr Svojanovský
vedoucí oddělení administrace a evidence sbírek
Eva Remišerová
referent

Odbor ředitele muzea architektury a stavitelství

ředitel odboru muzea architektury a stavitelství
Mgr. Jiří Hulák
vedoucí oddělení průmyslového designu
Mgr. Jakub Chaloupka
kurátor stavitelství
Ing. Lukáš Hejný
vedoucí oddělení stavitelství a architektury
PhDr. Martin Šámal
vedoucí Archivu architektury a stavitelství

Centrum stavitelského dědictví Plasy

Ing. Ivo Kornatovský
vedoucí Centra stavitelského dědictví NTM Plasy
Mgr. Alžběta Kratochvílová
programový pracovník
Jan Trnka
referent

Odbor ředitele muzea dopravy

Mgr. Arnošt Nezmeškal
ředitel odboru muzea dopravy
Petr Kožíšek
vedoucí oddělení silniční a lodní dopravy
Michal Plavec
kurátor letectví

Odbor ředitele muzea elektrotechniky a medií

Mgr. et MgA. Michaela Hrubá
ředitelka odboru muzea elektrotechniky a médií
Ing. Jaromír Bílek
kurátor elektrotechniky, informatiky a akustiky
Ing. Pavel Pohlreich
kurátor oddělení polygrafie
Ing. Antonín Švejda
kurátor oddělení exaktních věd
Ing. Lucie Burešová
kurátorka zdravotnické techniky
Stanislav Dvořák
kurátor exaktních věd
Bc. René Melkus
kurátor elektrotechniky, informatiky a akustiky

Odbor ředitele železničního muzea

Ing. Zdeněk Řešátko, CSc.
ředitel železničního muzea
PhDr. Petr Kužel
kurátor
Karel Zelený
vedoucí odd. správy a provozu kolej. vozidel

Odbor ředitele průmyslového muzea

Ing. Jan Palas
ředitel odboru průmyslového muzea
Mgr. Lucie Střechová
kurátorka sbírek technika v domácnosti a textilu
Bc. Jaroslav Lett
kurátor sbírky hutnictví
Ing. František Vítek
kurátor sbírky hornictví
Ing. Ondřej Stejskal
kurátor sbírky strojírenství
Mgr. David Hamr
kurátor sbírky hodin
Ing. Gabriela Kopalová
kurátorka sbírky chemie

Odbor vědeckého tajemníka

PhDr. Miloš Hořejš
vědecký tajemník
PhDr. Hana Králová Ph.D.
vedoucí projektu
Ing. Jana Kleinová
výzkumný pracovník

Oddělení publikační a ediční

Mgr. Michal Novotný, Ph.D
vedoucí edičního oddělení
Ing. Michaela Kerberová
redaktor

Oddělení ekonomiky pro vědu a výzkum

Ing. Martina Stabenowová
koordinační a programový pracovník

Odbor ředitele archivních knižních a informačních zdrojů

PhDr. Zdeněk Vácha
ředitel odboru arch., kniž. a informač. zdrojů
Mgr. Petr Souček
vedoucí knihovny
Bc. Magdalena Buriánková DiS.
vedoucí oddělení digitalizace
Bc. Helena Cedlová
výzkumný pracovník
Mgr. Zuzana Nedbalová
archivářka
Mgr. Anna Leharová
knihovník
Mgr. Jaromír Patočka Ph.D.
archivář
Mgr. Kateřina Lounová
archivář
PhDr. Markéta Varyšová
knihovnice
Martin Ulrich
archivář

Odbor hlavního konzervátora sbírek

Ing. Kateřina Šupová
vedoucí odboru hlavního konzervátora sbírek
Ing. Ivana Kopecká
vedoucí oddělení preventiní konzervace
Tereza Kašťáková
vedoucí oddělení restaurování papíru
Jiří Doležal DiS.
vedoucí oddělení restaurátorských dílen

Odbor projektového řízení

Ing. Mgr. Jiří Čermák
vedoucí odboru projektového řízení

Odbor výstavní

Ing. Blanka Kreibichová
vedoucí výstavního odboru
Bc. Pavel Cápal
výstavář
Michaela Matějovská
výstavář

Odbor obchodu

Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.
vedoucí odboru obchodu a pokladen
Mgr. Lucie Illková
obchodní referent
Ing. Ivan Roudný
vedoucí odd. pokladen

Odbor správce budov

Ing. Marcela Znamenáčková
vedoucí odboru
Jiří Svatoš
vedoucí oddělení správy budov Plasy
Ondřej Havránek
vedoucí oddělení správy budov Čelákovice
Jaroslav Roman
vedoucí oddělení údržbářské dílny budov
Petr Porteš
vedoucí správy budov Praha a Chomutov

Odbor náměstka pro provoz a investice

Ing. arch. Marek Hein
investiční referent (odd. investiční)
Mgr. Walter Schorge
vedoucí oddělení informačních služeb
Petr Prokopec
bezpečnostní ředitel
Markéta Mikolášová
vedoucí oddělení provozního

Odbor náměstka pro ekonomiku

Bc. Monika Jordánová
vedoucí oddělení účetnictví a majetku
Bc. Gabriela Pilařová
referentka majetkové správy
Iva Hejkalová
finanční účetní
Lucie Rozenbergová
mzdová účetní
Radka Prášková
účetní - pokladní

Oddělení edukace

Mgr. Marie Marková
lektor
Ing. Miloš Milner
lektor

Muzeum železnice a elektrotechniky NTM

Mgr. Adam Horký
kurátor