Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Pro neslyšící


Národní technické muzeum pro osoby s postižením sluchu

Národní technické muzeum ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze připravilo tento kanál, který má za cíl přiblížit jeho sbírky návštěvníkům s postižením sluchu. Níže je několik základních údajů:
Otevírací doba NTM Praha: úterý – neděle 9:00 - 18:00

Adresa: Kostelní 42, Praha 7, 178 00

Vstupné:

pro držitele ZTP – snížení vstupné
ZTP/P – vstup zdarma plus doprovod zdarma

Plné 280 Kč
Snížené 150 Kč
Děti 6-15 let 60 Kč
Rodinné vstupné 560 Kč
Školní skupiny 

60 Kč / žák

pedagogický doprovod zdarma

 

1. Jak to vše začalo?

Národní technické muzeum je největším technickým muzeem v České republice a patří k nejstarším a nejvýznamnějším technickým muzeím na světě. V roce 1862 položil základ sbírek Vojtěch Náprstek, muzeum bylo založeno v roce 1908 v Praze a jeho sbírky se postupně rozrůstaly. Ve 30. letech 20. století muzeum začalo stavět novou vlastní budovu na Letné podle návrhu architekta Milana Babušky. Za války dostavěnou budovu muzea zabrala okupační správa, takže první expozice byly otevřeny v roce 1948. Budovu však muzeum, které bylo v roce 1951 zestátněno, využívalo dlouhodobě jen z jedné třetiny. Po roce 1989 bylo rozhodnuto o uvolnění celé budovy pro muzeum a po desetileté rekonstrukci byla muzejní budova v roce 2013 konečně dokončena a plně zařízena.

2. Jaké je muzeum dnes?

V současnosti Národní technické muzeum, které je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR a plní funkci národní muzejní instituce, spravuje okolo 76 000 sbírkových předmětů. Jeho sbírky dokumentují vývoj vědy, techniky a průmyslu v Českých zemích a jsou uchovávány v několika depozitářích. Jsou základem pro prezentační i vědeckou činnost muzea. Odborní zájemci mohou v muzeu navštívit specializovanou knihovnu a archivní badatelnu. Hojnou výstavní činnost muzea doprovází množství doprovodných programů, edukační aktivity jsou připraveny především pro žáky základních a středních škol a rodiny s dětmi.

3. Letenský kolotoč

Muzeum také spravuje Letenský kolotoč z roku 1894, jeden z nestarších podlahových kolotočů na světě, který prošel památkovou renovací včetně 19 zde umístěných koní. V roce 2015 otevřeno NTM první pobočku mimo Prahu – Centrum stavitelského dědictví v Plasích s rozsáhlou expozicí stavitelství a prostory pro pořádání řemeslných workshopů a setkávání odborné veřejnosti.

4. Letní sezna v NTM

V letní sezóně muzeum zpřístupňuje Železniční depozitář v Chomutově, kde je k vidění největší státní sbírka kolejových vozidel v Česku. Pro moderní prezentaci železniční a elektrotechnické sbírky Národní technické muzeum připravuje ve svém areálu na Masarykově nádraží v Praze Muzeum železnice a elektrotechniky, které by mělo být otevřeno v roce 2028.

5. Sbírky

Za dobu delší než 100 let Národní technické muzeum vybudovalo rozsáhlé sbírky, které dokumentují vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Ve více než 25 stálých expozicích muzea je vystaveno kolem 6 tisíc předmětů, tedy necelých 10 procent z jeho sbírkového fondu. Další předměty představuje muzeum ve svých krátkodobých výstavních projektech. Mezi vystavenými exponáty naleznou návštěvníci mnoho významných předmětů, mezi nimi také 9 předmětů zapsaných na seznam národních kulturních památek.

6. Unikátní exponáty

Mezi unikátní exponáty patří nejstarší automobil vyrobený v Česku NW Präsident, vůz prezidenta T. G. Masaryka Tatra 80, slavná Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, nejstarší u nás dochovaná parní lokomotiva Kladno z roku 1855, salonní vůz císaře Františka Josefa, letoun Kašpar JK systém Blériot nebo 3 celosvětově unikátní vojenské letouny z doby I. světové války: ruský Anatra Anasalj, americký LWF Tractor a rakouský Knoller CII. a nejstarší na světě dochované automobily značek Bugatti a Audi. Tyto exponáty jsou k vidění v expozici Doprava, která je nejznámější expozicí NTM. Prezentován je v ní celý historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a v kratších exkurzech pak i železniční dopravy a vývoje hasičské techniky u nás.

7. Nejcenější exponáty

Mezi nejcennější předměty patří sextanty Josta Bürgiho a Erasma Habermela a astronomické hodiny Engelberta Seigeho, vystavené v expozici Astronomie. Mezi předměty v expozici Technika v domácnosti jsou exponáty z vlastnictví Vojty Náprstka, které shromáždil v 2. polovině 19. století, na jehož odkaz NTM navazuje.

8. Další unikátní sbírky

Další unikáty naleznou návštěvníci v expozicích fotografie, měření času, architektury, tiskařství a chemie a hutnictví. Evropskou raritou je věrná maketa rudného a uhelného dolu. Muzeum spravuje největší sbírku kolejových vozidel u nás, jež je k vidění především v Železničním depozitáři v Chomutově a příležitostně při akcích pro veřejnost jsou některé exponáty předváděny v provozu.