Smlouvu o předání předmětů, které donedávna sloužily v drážním provozu, podepsali ve středu 14. února 2024 v jídelním voze dvorního vlaku císaře Františka Josefa I. v dopravní hale muzea generální ředitel NTM Karel Ksandr a generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.  

Obě instituce tak pokračují v úspěšné spolupráci, jejímž cílem je přispět k zachování a popularizaci železniční infrastruktury v její současné i historické podobě.

Novými sbírkovými předměty NTM se staly součásti staničních zabezpečovacích zařízení z pražského Masarykova nádraží, Moravských Budějovic a Trhového Štěpánova. Dále jde o mechanická návěstidla z Krupé a Moravských Budějovic, vodní jeřáb ze stanice Kladno nebo bubnové nosiče pro traťové jízdní řády z Blatné. Nechybí ani součásti ručně ovládaných závor z Úštěku a přejezdu nedaleko Moravských Budějovic.

Zajímavými připomínkami železniční historie jsou nýtovaný trakční sloup ze stanice Praha-Smíchov a kompletní schodiště z tamního severního nástupiště na již snesenou lávku přes celé kolejiště. Ze stanice Bohosudov pak NTM získalo vyřazené světelné návěstidlo a sloup staničního rozhlasu. Historicky cenné jsou rovněž litinové podpěry střechy nástupiště z Rybniště. Hodnota převáděného majetku dosahuje téměř dva miliony korun.