Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Pro badatele


Národní technické muzeum je organizací vědeckou, která provádí vlastní výzkum, jehož výsledkem je publikační činnost a spolupráce při tvorbě expozic a výstav. Veřejně přístupný je Archiv NTM, který shromažďuje dokumenty k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu na území ČR v evropském kontextu a Archiv architektury a stavitelství NTM zaměřený na období 19. a 20. století. Knihovna NTM je specializovanou odbornou knihovnou s odborným fondem o 200 tisících svazků a poskytuje výpůjčky do studovny.