Zveme Vás na jarní fotografické tvůrčí dílny, které povede kurátor oddělení dějin fotografické a filmové techniky NTM Tomáš Štanzel.

Podrobné infomace naleznete zde:

Fotografická tvůrčí dílna: Kyanotypie – sobota 2. 3. 2024 
Kyanotypie 2024.docx

Fotografická tvůrčí dílna: Dírková komora – sobota 20. 4. 2024
Dírková komora 2024.docx

Fotografická tvůrčí dílna: Olejotisk – sobota 25. 5. 2024
Olejotisk 2024.docx