Další komentovaná prohlídka ze série akcí k výstavě Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923–2023 proběhne 2. listopadu

7. října budou prohlídky zaměřeny na tvorbu pro děti. 

Provedou vás historička Petra Tanclová z Archivu ČRo a zvukových technik – specialista ČRo Petr Novák.
Odpoví na otázky: Jakou podobu měla rozhlasová tvorba pro děti v minulosti? Které relace byly mezi dětmi nejvíce oblíbené? A jaká technika se (nejen) při jejich vytváření a vysílání používala? 

Komentované prohlídky začínají tentokrát v 10:00, 14:00 a 16:00, sraz je před vstupem do expozice. Jsou zdarma v rámci vstupného do muzea. 

Více o výstavě
Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923–2023

Datum

Typ a téma akce

Místo konání

16. 9. 2023

Komentovaná prohlídka – Politická a sportovní reportáž

expozice

7. 10. 2023

Komentovaná prohlídka – Dramatická tvorba a tvorba pro děti

expozice

2. 11. 2023

Komentovaná prohlídka – Záznamová technika

expozice

2. 11. 2023

Konference o rozhlasové historii

promítací sál

2. 12. 2023

Komentovaná prohlídka – Klasická a populární hudba

expozice