Dne 21. listopadu 2023 zemřel pan Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly, výjiměčný člověk a také dlouholetý člen čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a podporovatel muzejní činnosti

Měli jsme tu čest pana hraběte často přivítal v Národním technickém muzeu a jsme vděčni za jeho dlouhodobou podporu. Svým životem plně naplňoval rodové heslo Mensdorff-Pouilly „Fortitudine et caritate“ („Statečností a láskou“). Upřímnou soustrast celé rodině.