Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

IROP - Expozice středověkých stavebních strojů


Projekt

Expozice středověkých stavebních strojů
(reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010517)

je spolufinancován Evropskou unií

 

Základní informace

Operační program:   Integrovaný regionální operační program (IROP)

Příjemce dotace:      Národní technické muzeum

Doba realizace:        2020 – 2022

 

Popis projektu

Předmětem projektu je obnova interiéru objektu ležáckých sklepů, který je součástí areálu Centra stavitelského dědictví v Plasích, a vybudování nové expozice prezentující středověké stavební stroje a technologie.