Sledujte nás na
E-shop Vstupenky
Hornictví
STÁLÁ EXPOZICE
Hlavní budova v Praze

Hornictví

Od paleolitu po současnost


Expozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců.

Expozice dějin hornictví je umístěna ve druhém a třetím suterénu hlavní budovy Národního technického muzea. Ve třetím suterénu se nachází výstavní sál o ploše 350 m², na který navazuje 490 metrů chodeb muzejního dolu. Výstavní sál tvoří vstup i výstup z dolu. V druhém suterénu je umístěn menší sál s hornickou hernou a prostorem pro studium, hry a oddech vhodný i pro nejmenší. Expozice Hornictví se nachází v sousedství expozice Dějiny hutnictví, neboť oba obory spolu úzce souvisí.

Expozice představuje chronologický lineární průřez historií těžby nerostných surovin od paleolitu až po současnost. Historii důlní techniky návštěvník pochopí z připravených archivních materiálů, důlních map, konstrukčních výkresů, doplněných o kvalitní fotografie a sbírkové předměty NTM a dalších institucí. Soudobou báňskou techniku prezentují výrobky darované od českých výrobců a fotografie z našich dolů. V jedné komplexní expozici je tak možné shlédnout paleolitické parůžkové kopáče z dolů na pazourkové suroviny v Tušimicích, velký model idealizované krušnohorské hornické krajiny 16. – 19. století a nejmodernější high-tech báňskou dobývací techniku v podobě moderního uhelného kombajnu MB 280 E pro dobývání uhelných slojí nízkých mocností od 0,8 do 1,6 m s hřeblovým dopravníkem C3K 190/642 a mechanizovanou posuvnou výztuží MVPO 4200, vyrobeného českou firmou
T-Machinery a. s. v roce 2013.

Báňská technika, dobývací metody a další specifika hornictví jsou vysvětlovány pomocí multimediálních prezentací na LCD monitorech. Složitá schémata dobývacích metod a komplikovanou důlní techniku objasňují 3D animace. Na expozici integrálně navazuje maketa rudného a uhelného dolu, která prezentuje především techniku z 50. let 20. století, ale i některé exponáty z počátku 20. stol. Do makety dolů se vstupuje po skupinách s průvodcem za zvláštní poplatek, expoziční sál je volně přístupný v ceně základního vstupného. Na expozici hornictví s rudným a uhelným dolem navazuje expozice hutnictví ve 2. suterénu.

Program k expozici

 

VÝZNAMNÉ EXPONÁTY

Karbidové (acetylenové) lampy

Malá karbidová (acetylenová) lampa, určena na nošení na kloubouku, Friemann & Wolf, typ 911, třicátá léta 20. století, Karbidová (acetylenová) lampa, Friemann & Wolf, typ 850/II, třicátá léta 20. století, Karbidová (acetylenová) lampa mosazná, Friemann & Wolf,typ 850/I, třicátá léta 20. století

Fotoalbum

Hornictví

Hornictví

Stálá expozice