12. února 2009 se slavnostně otevřelo Informační a kulturní centrum v Nosticově paláci – sídlo Ministerstva kultury.

Toto nové kulturní centrum dostalo do správy Národní technické muzeum, které ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze, zajišťovalo k této významné události vernisáž výstavy Zrození zázraku.

Na této výstavě můžete shlédnout práce studentů Sochařské restaurátorské školy Akademie výtvarných umění v Praze. Název výstavy plně vyjadřuje, na co se můžete po dobu jejího konání těšit. Neboť o zázrak se skutečně jedná. Některé artefakty z našeho kulturního dědictví byly zachráněny přímo v hodině dvanácté. Je proto přínosné, že široká veřejnost se může alespoň na malém vzorků předmětů seznámit, jak řemeslně a časově je náročná práce restaurátorů a co všechno obnáší.

Vernisáže proběhla za účasti ministra kultury Mgr. Václava Jehličky, který pronesl úvodní slovo. Jako další hosté vystoupili: Generální ředitel Národního technického muzea, Mgr. Horymír Kubíček, rektor Akademie výtvarných umění v Praze prof. Petr Siegl, ak. soch. a doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. Jiří Kotalík ve svém proslovu mimo jiné zmínil, že Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší umělecká škola v českých zemích. Byla zřízena císařským dekretem z 10. září 1799 a za dlouho dobu své existence vychovala mnoho mimořádných osobností ve svém oboru.

Autoři výstavy:
Prof. Petr Siegl, ak.soch., odb. as. Pavel Míka, ak. soch., odb. as. Martin Polák, ak. soch.

Kurátoři výstavy:
Mgr. Horymír Kubíček, PhDr. Daniel Kamas, ThLic. Mgr. Tomáš Biňovec.

Výstava je otevřena od 12 února do 10. dubna 2009, vstup volný.

Vernisáž

Autor: Sláva Volný