Pro žáky středních škol a žáky 8. a 9. ročníků škol základních jsme připravili lektorovaný program ve výstavě Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně. Program využívá mimořádné příležitosti pracovat s žáky ve výstavě, která seznamuje návštěvníky s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost výsledků propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. Více o tématech programu v aktualitě.

 

 

Během lektorovaného programu se žáci blíže seznámí s tématy:

  • Náhrady končetin a kloubů
  • Inzulín, steny a žilní náhrady
  • Materiály, Zuby a nos, ucho a hlas
  • Oko

V rámci programu proběhne závěrečná prezentace zpracovaného tématu spolužákům z ostatních skupin.
Program využívá a rozvíjí edukační záměr výstavy. Žáci v programu získají nové poznatky, naváží na znalosti z výuky jednotlivých předmětů ve škole jako je biologie, chemie, fyzika i dějepis a pochopí důležité souvislosti. Program podporuje spolupráci mezi nimi i jejich prezentační schopnosti.