Připravujeme: výstava Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně (10. 5. 2017 - 4. 3. 2018)

Připravujeme: výstava Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně (10. 5. 2017 - 4. 3. 2018)

Od 10. května bude k vidění výstava, která představí unikátní výsledky propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. Výstava se zaměří na protetiku a bude mapovat především současnost, částečně i historii a budoucí směřování v protetické medicíně, včetně materiálů v medicíně. Přípravy výstavy probíhaly ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Národní lékařskou knihovnou - Zdravotnickým muzeem.

Pozornost bude postupně soustředěna na jednotlivé části lidského těla, včetně vnitřních orgánů, a pomocí exponátů bude prezentováno, jak mohly být nahrazovány v blízké minulosti, resp. mohou být nahrazovány v přítomnosti či budoucnosti. Výstava představí nejen historický vývoj protetiky v mezníkách, ale částečně i zajímavé zákulisí multioborové spolupráce, která se za vývojem všech náhrad skrývá. Na přípravách výstavy se spolupodílí desítky oslovených špičkových odborníků, z jednotlivých zastoupených témat. Návštěvníkům výstavy bychom rádi nabídli exkurze do jednotlivých oblastí medicíny tak, jak jen je možné představit je srozumitelně a přehledně, široké laické veřejnosti. 

K výstavě jsou připraveny edukační programy.