Národní technické muzeum se podílelo konzultační činností na opravě fasády ve stanici Děčín východ hor.n. Nádražní budovu vystavěla Česká severní dráha v roce 1869 ve střídmém, ale kultivovaném stylu, reflektujícím doznívající vlnu klasicismu. V roce 1971 byla při rekonstrukci budovy původní fasáda snesena a objekt architektonicky zcela znehodnocen. Ignorantským osazením typizovaných otvorových prvků a brisolitovou omítkou objekt vizuálně sklesl na typický produkt normalizační estetiky. V této podobě nádražní budova existovala až do roku 2006 a rozhodně nepatřila k ozdobám města Děčína.

V roce 2006 vlastník budovy, České dráhy a.s., rozhodly o opravě zchátralého pláště budovy. Národnímu technickému muzeu se podařilo iniciovat diskuzi nad zadáním této stavební akce a při jeho formulování poskytlo NTM Českým dráhám a.s. součinnost. Podařilo se přitom nalézt technicky i ekonomicky schůdné řešení, jak objektu vrátit původní architektonický výraz. Byla zkonstatována proveditelnost obnovy původního členění fasády, hlavních, dříve snesených architektonických prvků a strukturování oken a dveří. Velmi pečlivě byl obnoven také peronní přístřešek s ozdobnými litinovými sloupy. Objekt byl očištěn od nánosů různých kabelů atd. a osazen stylově odpovídajícími hodinami, prameníkem na pitnou vodu atd. Rovněž volba fasádních barev byla provedena tak, aby objekt nezaměnitelně identifikoval tradičním způsobem železniční prostředí.

Oprava pláště byla ve velmi dobré kvalitě dokončena v prosinci 2006 a Národní technické muzeum – železniční muzeum je velmi rádo, že mohlo i touto méně obvyklou formou přispět k návratu železnice do širšího povědomí jako systému, který patří do kontextu kultury našich zemí a který svou přítomností dokáže kultivovat také své okolí.

Akce je příkladem spolupráce NTMČD a.s. na konkrétním příkladě s hmatatelným výsledkem a v relaci k vynaloženému úsilí a prostředkům s velmi vysokým dosaženým výsledným efektem. Poděkování patří kromě ČD a.s. také firmě Chládek a Tintěra Litoměřice za bezchybnou horizontální komunikaci od zadání až po dokončení díla.

Přiložené fotografie ze srpna a prosince 2006 dokládají zásadní pozitivní proměnu, jíž prošel objekt horního nádraží v Děčíně – východě během několika posledních měsíců.

Autor: Milan Sýkora