Národní technické muzeum

Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. V nejbližší době plánuje NTM opravu stavební části, která však nestačí ke zprovoznění kolotoče. Proto ve spolupráci MČ Praha 7, NTM a dalších blízkých institucí vznikl plán, jak obnovit zbývající prvky a v brzké době uvést kolotoč opět do pohybu. Tuto iniciativu může podpořit každý, komu záleží na osudu Letenského kolotoče. Od 6. ledna 2015 je možné přispět do veřejné sbírky na transparentní účet: 107-9304750207/0100

Národní technické muzeum 29. září 2015 otevřelo v nově renovovaném památkově hodnotném prostoru hospodářského zázemí kláštera v Plasích Centrum stavitelského dědictví, unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

Vážení návštěvníci, na rok 2015 jsme pro Vás připravili při příležitosti výročí a významných dnů sedm termínů, během kterých budete moci navštívit Národní technické muzeum namísto plného či sníženého vstupného za vstupné 50 Kč za osobu. Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů (příplatek 50 nebo 30 Kč).

Dny, kdy bude vstupné do NTM v hodnotě 50 Kč:

18. 12. 2015 – Výročí úmrtí Václava Havla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Národní technické muzeum v rámci svých edukačních aktivit nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky. Rozšiřujeme nabídku lektorovaných programů pro mateřské školy, ve kterých se děti seznámí s muzeem a zahrají si na malé techniky. Využijte volných prosincových termínů.

Pro zájemce o klasické fotografické techniky probíhají na podzim 2015 tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
21.11. - Gumotisk
5.-6.12. - Fotografování technickými přístroji velkého formátu

Ve dnech 22. a 23. 12. budou archivní badatelna a knihovna otevřeny, 29. a 30. 12. budou uzvařeny.

Dovolujeme si Vás seznámit se změnami v otevírací době muzea během letošních Vánoc a těšíme se na Vaši návštěvu:
23.12. otevřeno od 9-17.30 hod.
24.12. zavřeno celý den
25.12. otevřeno od 13-18 hod.
26.12. otevřeno od 10-18 hod.
27.12. otevřeno od 10-18 hod.
28.-30.12. otevřeno od 9-17.30 hod.
31.12. otevřeno od 9-14 hod.
1.1. otevřeno od 13-18 hod.
2.1. běžný provoz

Pro blížící se rok 2016 pro Vás Národní technické muzeum připravilo kalendář, který přináší nezvyklé detaily unikátů z našich stálých expozic. Kalendář můžete zakoupit v muzeu nebo objednat v našem e-shopu.

Výstavy

27.11. 2015 - 26.2. 2016 - O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás

Povědomé pípnutí čtečky čárových kódů denně po celém světě zaznívá odhadem pětmiliardkrát. Zajímá vás, kdy a kde byl čárový kód sejmut poprvé? Co se za ním skrývá? A jaká je jeho budoucnost? Výstava nastíní historii, současnost i budoucnost automatické identifikace a sdílení dat v dodavatelském řetězci pro maloobchod, zdravotnictví, ale také např. humanitární sektor.

8.10. 2015 - 31.1. 2016 - I C Taiwan - Vidím Tchaj-wan

Jedinečná zahraniční výstava o historii a technické zdatnosti dalekého Tchaj-wanu v Národním technickém muzeu. Mezi exponáty se nachází velkorozměrový dřevěný model (3,2 x 2,3 x 1,6 metru) budhistického kláštera Ta-sien. Dále je na výstavě představena unikátní historie starých čínských visacích zámků a historie lodí, především kmene Tao.

18.9. 2015 - 29.5. 2016 - Nejkrásnější české knihy roku 2014 v NTM

V expozici Tiskařství se představují knihy oceněné za své výjimečné grafické, ilustrační a polygrafické zpracování, které byly vydané v posledním kalendářním roce. V rámci jubilejního 50. ročníku ceny organizované Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR byly hodnoceny publikace celkem v sedmi kategoriích.

8.5. 2015 - 28.2. 2016 - Parní stroje v českých zemích

V roce 1815 předvedl pražské veřejnosti vynálezce a mechanik Josef Božek svůj parovůz. Výstava připomínající toto výročí mapuje vývoj parních motorů, které přinesly revoluční přelom v dopravě, průmyslu i zemědělství. Návštěvník může projít celou více něž dvousetletou historii tohoto technického fenoménu, jenž uvedl do pohybu celý svět -  od prvních tzv. „ohňových“ atmosférických strojů z počátků 18. století přes revoluční počin Jamese Watta až po nejmodernější parní motory současnosti, parní turbíny. Na téměř 150 unikátních trojrozměrných exponátech jsou ve výstavě dokumentovány důležité etapy konstrukčního vývoje parostrojní techniky a její vliv na lidskou společnost.

22.10. 2014 - 3.1. 2016 - Nuselský most. Historie, stavba, architektura

Výstava představuje historii myšlenky přemostění Nuselského údolí, spojené s řešením dopravy v rostoucí metropoli. Podává přehled několika architektonických soutěží od počátku 20. století i výsledný návrh Stanislava Hubičky.