Národní technické muzeum

Vážení návštěvníci,

na rok 2014 jsme pro Vás připravili při příležitosti výročí a významných dnů sedm termínů, během kterých budete moci navštívit Národní technické muzeum namísto plného či sníženého vstupného za vstupné 50 Kč za osobu. Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů (příplatek 50 nebo 30 Kč).

Dny, kdy bude vstupné do NTM v hodnotě 50 Kč:

28. 9. 2014 – Výročí prvního otevření expozic Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech v roce 1910

28. 10. 2014 – Vznik Československé republiky

18. 12. 2014 – Výročí úmrtí Václava Havla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Soutěž "Vyrob si svůj Stirlingův motor", jejíž již 8. ročník proběhl 14. 5. 2014 v Národním technickém muzeu,  byla navržena do českého kola mezinárodní prestižní soutěže Energy Globe Award v kategorii Mládež a po hodnocení odborné poroty se v této kategorii dostala mezi nejlepší tři projekty, zabývající se způsoby využitím energie.

Z 12 vybraných projektů ve 4 kategoriích může veřejnost vybrat hlasováním na internetu a zasláním SMS zpráv projekt Sympatie. Více o soutěži a možnost hlasování viz http://www.energyglobe.cz.

Pedagogické oddělení Národního technického muzea otevírá od září 2014 druhý ročník Technického kroužku. Děti mohou během školního pololetí absolvovat 15 dílen, ve kterých si popularizačním způsobem rozšíří znalosti z fyziky či chemie. Náplň programu se opírá o úspěšný projekt ENTER  http://www.ntm.cz/enter.
Hlásit se mohou děti od 8 let.

Schůzky probíhají vždy ve čtvrtek od 15:00 až 16:30.

Cena 500 Kč za celý běh (15 dílen)

Přihlášky a kontakt: milos.milner@ntm.cz

Národní technické muzeum představí 10. září 2014 ve spolupráci s VŠCHT ve svém stánku edukativní programy pro ZŠ popularizující učivo fyziky a chemie. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity např. vysílání elektrickou jiskrou, indikaci vzorku destilované vody, shlédnou ukázky točivých strojů. Představí se také chemická laboratoř pro nejmenší Kids´Lab. 

Více informací naleznete na http://www.vedeckyjarmark.cz/

Výstavy

4. 6. – 30. 11. 2014 „Naše moře…“ Rakousko-uherské válečné námořnictvo

Nahlédněte s námi do každodenního života námořníku za Velké války, jak na lodi, tak i na souši. Služba na moři nebo v loděnicích nebyla pro rekruty z českých zemí ničím neobvyklá. Na bohatém fotografickém materiálu Rakousko-uherského válečného loďstva pochopíte, jak byly tyto kolosy fascinující pro tehdejší Středoevropany. Velký prostor je věnován technickému pokroku, jak v samotné konstrukci, tak i ve výzbroji válečných lodí.

29. 4. 2014 - 5. 10. 2014 - Život kostelů Broumovska.

Výstava v Malé galerii expozice architektury, stavitelství a designu NTM. Výstava o nadčasové kráse i současné podobě deseti barokních kostelů na Broumovsku přináší více než strohý záznam skutečnosti.  Barevné fotografie Jana Záliše přibližují exteriéry a interiéry staveb, které byly postaveny v poměrně krátkém časovém rozmezí 1709 – 1743 podle plánů proslulého barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Výstavu připravilo Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s občanským sdružením Omnium, které se o záchranu a další využití kostelů stará přímo v terénu. 

24.6. - 30.9.2014 - 50 let automobilu Škoda 1000 MB

Výstava připomínající padesát let od zahájení výroby automobilu Škoda 1000 MB byla otevřena v expozici dějin dopravy Národního technického muzea. 

22.5. – 30.10.2014 - Hudba ve spirále

Výstava Hudba ve spirále zobrazuje prostřednictvím sbírek Muzea elektrotechniky a médií Národního technického muzea vývoj gramofonového průmyslu v Čechách a na Moravě v letech 1890 až 2014. Hlavní akcent výstavy je kladen na individuální reprodukční stroje, tedy gramofony a fonografy, kterých je na výstavě k vidění na 80 kusů, dále výstava přibližuje technologický vývoj média, od nejstarších záznamů do cínové folie, voskových válečků a šelakových desek, přes vinylové singly a dlouhohrající desky, až k deskám s digitálním záznamem.