Národní technické muzeum

Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. V nejbližší době plánuje NTM opravu stavební části, která však nestačí ke zprovoznění kolotoče. Proto ve spolupráci MČ Praha 7, NTM a dalších blízkých institucí vznikl plán, jak obnovit zbývající prvky a v brzké době uvést kolotoč opět do pohybu. Tuto iniciativu může podpořit každý, komu záleží na osudu Letenského kolotoče. Od 6. ledna 2015 je možné přispět do veřejné sbírky na transparentní účet: 107-9304750207/0100

Národní technické muzeum otevřelo v nově renovovaném památkově hodnotném prostoru hospodářského zázemí kláštera v Plasích Centrum stavitelského dědictví. Jedná se o unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

Nová sezóna bude zahájena v sobotu 5.3.2016, kdy je pro návštěvníky připraven vstup zdarma.

Pro zájemce o klasické fotografické techniky budou v NTM do června 2016 probíhat tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
12.3. - Klasická černobílá fotografie
16.4. - Zvětšování a klasický černobílý pozitivní proces
14.5. - Sepiový tisk Van Dyke
4.6. - Kyanotypie

Národní technické muzeum v rámci svých edukačních aktivit nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky. Rozšiřujeme nabídku lektorovaných programů pro mateřské školy, ve kterých se děti seznámí s muzeem a zahrají si na malé techniky.

Na rok 2016 jsme pro Vás připravili při příležitosti výročí a významných dnů sedm termínů, během kterých budete moci navštívit Národní technické muzeum namísto plného či sníženého vstupného za vstupné 50 Kč za osobu. Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů (příplatek 50 nebo 30 Kč).

Dny, kdy bude vstupné do NTM v hodnotě 50 Kč:

14. 2. 2016 – K výročí znovuotevření Národního technického muzea 15. 2. 2011
28. 3. 2016 – Den učitelů + Velikonoční pondělí
18. 5. 2016 – Mezinárodní den muzeí a galerií
5. 7. 2016 – Výročí založení Národního technického muzea v roce 1908
28. 9. 2016 – Výročí prvního otevření expozic Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech
28. 10. 2016 – Vznik Československé republiky
18. 12. 2016 – Výročí úmrtí Václava Havla

Těšíme se na Vaši návštěvu.

V Regionálním muzeu v Litomyšli máte do 8. 5. možnost zhlédnout výstavu vzniklou ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Výstava mapuje nejstarší výzkumy nebeských jevů, jež ve východních Čechách prováděli v 17. a 18. století litomyšlští piaristé. Dále představuje osobnosti astronomie včetně Zdeňka Kopala, nejvýznamnějšího českého astronoma 20. století, který se podílel v USA na přípravě letů člověka na Měsíc.
Přednáška představí Přemysla Koblice, který patřil k předním osobnostem české fotografie 20.-40. let 20. století. Jeho tvorba je dnes osobitým dokumentem nejen pražských reálií, ale také všedního i svátečního života Pražanů. Přednášet budou spoluautorky Koblicovy výstavy, která proběhla vloni v NTM, Mgr. Romana Kmochová a RNDr. Pavla Vrbová.

Výstavy

26.1. 2016 - 31.3. 2016 Libeňský most: aktuálně

Národní technické muzeum se rozhodlo přispět do bouřlivé diskuse o budoucnosti Libeňského mostu komorní výstavou, ve které představuje materiály z doby vzniku mostu: model mostu, plány architekta Pavla Janáka a dobové fotografie.

16.12. 2015 - 27.3. 2016 - 120 let mladoboleslavské automobilky

Významné jubileum založení mladoboleslavské automobilky, jejíž historie se začala psát v prosinci 1895, kdy knihkupec Václav Klement a mechanik Václav Laurin založili společnou firmu a v malé pronajaté dílně v Mladé Boleslavi, připomínáme výstavou v dopravní expozici. Pětice unikátních automobilů v náznaku představí dějiny produkce továrny, jejíž brány do dnešního dne opustilo téměř 18 milionů vozů, drtivá většina z nich již se značkou ŠKODA, pod kterou jsou vozy z továrny založené pány Laurinem a Klementem vyráběny od roku 1925.

27.11. 2015 - 26.2. 2016 - O původu kódů: 30 let automatické identifikace u nás

Povědomé pípnutí čtečky čárových kódů denně po celém světě zaznívá odhadem pět miliardkrát. Zajímá vás, kdy a kde byl čárový kód sejmut poprvé? Co se za ním skrývá? A jaká je jeho budoucnost? Výstava nastíní historii, současnost i budoucnost automatické identifikace a sdílení dat v dodavatelském řetězci pro maloobchod, zdravotnictví, ale také např. humanitární sektor.

18.9. 2015 - 29.5. 2016 - Nejkrásnější české knihy roku 2014 v NTM

V expozici Tiskařství se představují knihy oceněné za své výjimečné grafické, ilustrační a polygrafické zpracování, které byly vydané v posledním kalendářním roce. V rámci jubilejního 50. ročníku ceny organizované Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR byly hodnoceny publikace celkem v sedmi kategoriích.

8.5. 2015 - 28.2. 2016 - Parní stroje v českých zemích

V roce 1815 předvedl pražské veřejnosti vynálezce a mechanik Josef Božek svůj parovůz. Výstava připomínající toto výročí mapuje vývoj parních motorů, které přinesly revoluční přelom v dopravě, průmyslu i zemědělství. Návštěvník může projít celou více něž dvousetletou historii tohoto technického fenoménu, jenž uvedl do pohybu celý svět -  od prvních tzv. „ohňových“ atmosférických strojů z počátků 18. století přes revoluční počin Jamese Watta až po nejmodernější parní motory současnosti, parní turbíny. Na téměř 150 unikátních trojrozměrných exponátech jsou ve výstavě dokumentovány důležité etapy konstrukčního vývoje parostrojní techniky a její vliv na lidskou společnost.