Památková obnova pivovaru v Plasích, kterou Národní technické muzeum realizuje v rámci projektu Centrum stavitelského dědictví (CSD [ www.ntm.cz/csd ]), získala nominaci na titul "Stavba roku Plzeňského kraje 2013".  Dle hodnocení odborné poroty se jedná o "kvalitní renovaci maximálního množství autentických prvků při zachování industriálního rázu objektu. Velmi náročná rekonstrukce rozsáhlého objektu je ukázkou zdařilé souhry všech aktérů stavby. Podařilo se navrátit podobu z doby jeho výstavby před více než 100 lety. V celé revitalizaci vyniká syrovost a zdánlivá neupravenost interiérů, která je však řešena velice citlivě a uvážlivě."

 

V průběhu slavnostním večera 28. května 2014 pak byla památkové obnově plaského pivovaru udělena Cena hejtmana Plzeňského kraje.  Projektantem stavby je Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Šantavý a Ing. arch. Tomáš Efler), generálním zhotovitelem byla firma Unistav, a.s.
Národní technické muzeum  v areálu bývalého plaského kláštera v současné době realizuje II. etapu projektu CSD, kterou je památková obnova komplexu hospodářského dvora. Veřejnosti bude celý areál zpřístupněn v první polovině příštího roku.  

Na fotografiích: Generální ředitel NTM Bc. Karel Ksandr a hlavní stavbyvedoucí spol. Unistav, a.s. Ing. Svatopluk Slováček přebírají ocenění od hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse.