Centrum stavitelského dědictví - Klášter Plasy

Logolink

 

Centrum stavitelského dědictví
v Plasích


projekt
Národního technického muzea

spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP),
oblast 5.1.- Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích je místem realizace ojedinělého projektu nazvaného Centrum stavitelského dědictví. Připravovaný studijní depozitář s referenční sbírkou stavebních prvků a navazující expozicí, „stavebně řemeslná huť“ praktikující tradiční (leckdy již pozapomenutá) stavební řemesla, zážitkové dílny zaměřené na historické stavitelství a řada dalších aktivit mají zajistit, aby se nová instituce stala živým místem poučení, inspirace i potěšení z krásy starého řemeslného fortelu.

                                          http://muzeum-plasy.cz/

Motto:
„KDO ZNÁ, NENIČÍ“ 

 

Fotogalerie  
  Areál plaského kláštera s vyznačením objektů první etapy projektu CSD (Současná letecká fotografie).
Pivovar v Plasích na počátku 20. století. Vlevo hvozd a sladovna, uprostřed varna s kotelnou, vpravo dům sládka (foto SOA Plzeň - SOkA Plasy).
Historická fotografie pivovarského hvozdu (foto SOA Plzeň - SOkA Plasy).
Současná podoba objektu pivovaru (Foto NTM, červenec 2006).
Barokní klášterní mlýn (Foto NTM, červenec 2006).
Areál pivovaru od Velké louky (Foto NTM, červenec 2006).
Interiér sladovny (Foto NTM, červenec 2006).
Hospodářský dvůr plaského kláštera - dolní část (Foto NTM, únor 2008).
Dolní část hospodářského dvora (Foto NTM, únor 2008).
Románská sýpka v dolní části hospodářského dvora (Foto NTM, únor 2008).
Středověké okénko v černé kuchyni dolní části hospodářského dvora (Foto NTM, únor 2008).
Horní část hspodářského dvora s věží sv. Floriana (Foto NTM, únor 2008).
Horní část dvora s barokní vozovou kůlnou (Foto NTM, květen 2006).
Schematické znázornění aktivit plánovaných v rámci CSD.