Dne 6.12.2006 byla podepsána darovací smlouva mezi Národním technickým muzeem v Praze a společností, OKD, Doprava, a.s., vlastníkem elektrické, původně akumulátorové lokomotivy E 406.0501.

Uvedená lokomotiva byla vyrobena v roce 1958 plzeňskou lokomotivkou Škoda. Jejím působištěm bylo dřeviště Salm, provozované v rámci Ostravsko-karvinských dolů. V osmdesátých letech proběhla ve spolupráci s Dopravním podnikem města Ostravy rekonstrukce, při níž byla tato původně akumulátorová lokomotiva za použití částí elektrické výzbroje z tehdy používaných tramvají a trolejbusů upravena na elektrickou. Využívána byla na vlečce elektrárny v Dětmarovicích pro posun se soupravami uhelných vlaků. Od poloviny devadesátých let již nebyla lokomotiva používána a hrozilo její rozebírání a následná fyzická likvidace.

Lokomotiva byla dne 9.12.2006 přev­zata v žst. Dětmarovice zástupci NTM – železničního muzea k přepravě. Lokomotiva byla tažena rychlostí 30 km/h a bez nejmenších potíží dorazila dne 11.12. 2006 do Chomutova, kde je nyní uložena v depozitáři NTM.

S ohledem na proběhlou rekonstrukci je v současnosti počítáno s restaurováním této vyjímečné lokomotivy do stavu posledního provozního období z přelomu osmdesátých a devadesátých let 20.století. V tomto stavu by měla reprezentovat snahu provozovatele o dosažení maximálních úspor elektrické energie při posunu v rámci tehdejších omezených technických možností.

Získáním lokomotivy E 406.0501 NTM zaplnilo existující mezeru ve svém sbírkovém fondu historických kolejových vozidel o poslední existující exemplář vypovídající o velmi ojedinělé kapitole ve vývoji železnice na našem území. Touto cestou vyslovuje poděkování firmě OKD doprava a.s. za umožnění této výjimečné akvizice, díky níž je lokomotiva E 406.0501. trvalou součástí národního kulturního dědictví ČR.

Přiložená fotografie dokumentuje stav této vyjímečné lokomotivy po převozu do depozitáře vozidel NTM Praha v Chomutově v prosinci 2006.

Autor: Milan Sýkora
Sbírka: