V areálu národní kulturní památky Klášter Plasy je připravována realizace projektu Národního technického muzea – Centra stavitelského dědictví. NTM při příležitosti zahájení své činnosti v Plasích pořádalo dne 29. června 2009 malou odpolední slavnost v blízkosti barokní klášterní sýpky.

Již letošní letní sezónu bude NTM zajišťovat provoz barokní sýpky s dvoupodlažní gotickou královskou kaplí. Záměrem je využít působivých sýpkových pater pro výstavní účely a zároveň celou památku prezentovat jako úžasný „artefakt stavitelského dědictví“. Návštěvníci se mohou těšit na nově zpřístupněnou přízemní kapli sv. Václava vyzdobenou jedinečnými středověkými malbami. Nově koncipovaný návštěvnický okruh je také zavede do pozoruhodné horní kaple sv. Máří Magdaleny, prohlédnou si sklepy pod sýpkou a navštíví barokní věž s hodinovým strojem z roku 1686.

V severním křídle sýpky je od poloviny června ke shlédnutí výstava Zrození zázraku, která byla připravena ve spolupráci se Školou restaurování Akademie výtvarných umění v Praze a představuje různé postupy restaurování kulturního dědictví.

V přízemí sýpky se návštěvníci mohou seznámit s cíli a současným směřováním Národního technického muzea, včetně připravovaného projektu Centra stavitelského dědictví. Hlavní snahou NTM je památkově obnovit především hospodářské budovy unikátního klášterního komplexu a realizovat zde zmíněný. projekt. Připravovaný studijní depozitář s vývojovými řadami stavebních prvků, „stavebně řemeslná huť“ praktikující tradiční stavební řemesla, zážitková expozice historického stavitelství i konferenční zázemí mají zajistit, aby se Centrum stalo živým místem setkávání všech zájemců o stavební historii.

Na pondělní odpoledne 29. 6. od 15:00 připravilo NTM malou slavnost v objektu sýpky v Plasích a na přilehlém prostranství. Kromě vystoupení skupiny středověké hudby Innamorata bude příchozím představena výstava Zrození zázraku i prezentována činnost NTM. Nejen pro děti a mládež jsou pak připraveny tvůrčí dílny interaktivního programu ENTER, jehož prostřednictvím si účastníci budou moci ověřit své poznatky z různých oborů fyziky.

Kontakt: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7, www.ntm.cz Centrum stavitelského dědictví NTM, Pivovarská 1, 331 01 Plasy http://www.ntm­.cz/centrum-stavitelskeho-dedictvi-v-plasich; e-mail: csd (at) ntm.cz

Otevřeno: Červen – září, úterý – neděle, 9 – 17 hod. (Prohlídky s průvodcem od 9:15 do 16:15, vždy ve čtvrt) Vstupné: 30,– Kč (snížené vstupné 20,– Kč)

Autor: Alice Třísková
Sbírka: