Už tradičně Vás vedle volného vstupného do stálých expozic a aktuálních výstav čeká také bohatý doprovodný program - těšit se můžete mj. na zábavnou vědu v podání ČVUT nebo zvonohru. Muzeum otevře v sobotu své brány v 19.00.

 

 

 

Na návštěvníky čekají tyto doprovodné akce:

Zábavná věda z ČVUT 1. – 2. patro
Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou přesvědčit, že studium vědy a techniky na ČVUT může být nejenom zábavné, ale především prospěšné pro naši společnost.
organizátor: Národní technické muzeum ve spolupráci s ČVUT

Zvonohrapřed budovou
Návštěvníkům Pražské muzejní noci zahraje největší česká pojízdná zvonohra tvořená 57 zvony.
organizátor: Národní technické muzeum ve spolupráci s p. Manouškem 

Historické dopravní prostředky venkovní areál
Za dopravní halou budou v provozu  historické motocykly i drezína z filmu Ostře sledované vlaky.

Tisk litografií v expozici Tiskařství s ak. malířem  Martinem Boudou  - Tiskařství

Historická výroba zmrzlinyvenkovní areál
Ukázka výroby zmrzliny na historickém zařízení s ochutnávkou.
organizátor: Národní technické muzeum ve spolupráci s Crème de la Crème

Prezentace Centra stavitelského dědictví Plasy NTM3.patro
Prezentace nové Expozice stavitelství NTM v Plasích a zdejších aktivit pro návštěvníky

Demonstrace motoruvenkovní areál
Demonstrace stabilního benzinového motoru LORENZ nebo malého teplovzdušného motoru s elektrickým ohřevem. 

Dalekohledy 2. patro (před expozicí Astronomie)
Představení stěžejní pomůcky astronomů – dalekohledů a pozorování cílů

Komentované prohlídky expozice Televizní studio
Seznamte se s funkční televizní technikou, která v letech 1997 až 2011 sloužila ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství na Kavčích horách.

Bibliobus Oskar z Městské knihovny v Prazepřed budovou
V pojízdné knihovně si můžete vypůjčit knihy pro děti i dospělé, zahrát si deskové hry, zasoutěžit si nebo si můžete vyzdobit středověký kodex.
organizátor: Národní technické muzeum ve spolupráci a MLP

Výroba cukru u nás 
Historii i současnost výroby cukru představí v interaktivním koutku Dobrovická muzea.
organizátor: Národní technické muzeum a Dobrovická muzea

 

Navštívit můžete vedle stálých expozic také tyto krátkodobé výstavy:

Dovolujeme si upozornit, že z bezpečnostních důvodů budou uzavřeny tyto stálé expozice:

  • Interkamera

  • Hornictví

  • Rudný a uhelný důl

  • Hutnictví