Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Umělecká litina

Sbírka umělecké litiny vznikala od počátku založení pražského Technického muzea v r. 1908. Základem sbírky, obsahující více než 1500 inventárních čísel, se staly kolekce výrobků železáren v Komárově, darované muzeu na konci 20. let 20. století a v roce 2007. Ve sbírce jsou zastoupeny také odlitky dalších českých a moravských sléváren (Nový Jáchymov, Klabava, Blansko, Mariánské údolí u Olomouce aj.). Sbírka dokumentuje úroveň uměleckého slévárenství železa od počátku 19. století až do 30. let 20. století Fond obsahuje krbové desky a kamna, reliéfy, plakety, plastiky, svítidla, dekorativní nádoby, rámečky, kalamáře, vysoce ceněné litinové šperky z 2. čtvrtiny 19. století, funerální a stavební litinu, kuchyňskou výbavu (formy na pečení, žehličky, hmoždíře) a předměty se vztahem k technologii výroby (formy, modely). Nejstarším litinovým exponátem, který reprezentuje dobu prvních umělecky ztvárněných litinových předmětů, je část hranolových kamen - kamnová boční deska z 2. pol. 16. století, s vyobrazením podobenství o boháči a chudém Lazarovi podle předlohy kamnové desky hessenského řezbáře Phillipa Soldana. K výtvarně nejhodnotnějším a technologicky nejvyspělejším patří ve sbírce odlitky komárovských železáren z 1. poloviny 19. století pocházející z doby, kdy železárny vlastnil podnikatelsky čilý rod Vrbnů z Hořovic.