Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Textilní výroba

Základem sbírky Textilní výroba se staly předměty získané z textilního pavilonu Jubilejní výstavy Obchodní a živnostenské komory v Praze v roce 1908. Rozsah sbírky byl s jejím vývojem rozdělen na části: přírodní a syntetické textilní suroviny, přístroje a stroje přádelnické, ruční a mechanické stavy, ruční tkaní, barvení a potiskování látek, textilní zkušebnictví, šicí stroje a výroba špendlíků a jehel, textilní vzorky a vzorkovnice. Vývoj textilního sbírkového fondu byl po druhé světové válce utlumen a dnes obsahuje jen několik ukázek postupu racionalizace textilní výroby (např. v mnoha směrech přelomový Tryskový stav P 45 z roku 1955). V roce 2002 pak byla sbírka značně postižena povodní. V současné době je sbírka dělena na dvě hlavní části, a to textilní techniku se sekcí vzorníků a vzorkovnic a šicí techniku. Celkem sbírkový fond čítá téměř 1000 aktivních inventárních čísel.