Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Technika v domácnosti

Sbírkový soubor rozvíjený v podstatě od založení muzea po roce 1908 se zaměřuje na technické pomocníky v domácnosti. Obsahuje řady kuchyňských strojků a řady domácích elektrospotřebičů (ledničky, pračky, žehličky, sporáky, elek. konvice, kuchyňské roboty, mixéry a nejrůznější spotřebiče pro hygienu). Celkem sbírka obsahuje 2000 aktivních inventárních čísel.

Specifický soubor utváří tzv. Náprstkova sbírka, která byla NTM předána v roce 1943 z bývalého Českého průmyslového muzea. Původně sbírku založil a rozvíjel český pokrokář Vojta Náprstek (1826-1894) mezi léty 1860 – 1890. Po svém nuceném odchodu do Spojených států amerických po roce 1848 byl zaujat mnoha zajímavými technickými novinkami a také předměty do domácnosti, které měly usnadnit práci hospodyním. Začal je tak nakupovat s úmyslem představit je doma v Praze. Na nákupech se nepodílel Náprstek sám, ale výrazně s ním spolupracovaly i krajanské spolky Čechů v Americe. Po návratu zpět domů nepřestal V. Náprstek rozšiřovat řady svých objevných předmětů. Za tím účelem objížděl hlavní obchodní města Evropy (Londýn, Vídeň, Hamburg, Paříž), aby neustále aktualizoval svou sbírku technických pomocníků. Přejatý sbírkový soubor byl rozdělen do příslušných oborových sbírek. Soubor přijatý do sbírky Technika v domácnosti čítá 750 aktivních inventárních čísel.