Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Strojírenská metalurgie

Fond strojírenské metalurgie zahrnuje zpracování železa ve strojírenských závodech odléváním a tvářením. Slévárenská sbírka obsahuje ocelové i litinové odlitky, slévárenské nářadí, modely, formy a jejich součásti, slévárenské pece a zařízení sléváren. Jejich prostřednictvím jsou zachyceny technologie lití do pískových forem, lití na vytavitelný model, do skořepinových forem a další výrobní postupy používané od 18. století do současnosti. Historický slévárenský provoz je dokumentován velkým modelem slévárny získaným do sbírek muzea již v roce 1914. Sbírka oboru tváření obsahuje převážně zápustkové výkovky z 1. a 2. poloviny 20. století. V řadě případů je zachycen celý technologický postup od vstupního polotovaru přes jednotlivé mezistupně až po hotový výrobek. Strojní zařízení je dokumentováno precizními modely kovacích bucharů a lisů, zhotovenými a používanými k výuce na pražské polytechnice v 19. století, i dokonalými modely nejnovějších kovacích strojů firmy Žďárské strojírny ze 70. a 80. let 20. století.