Sledujte nás na
E-shop Vstupenky
Měření času
STÁLÁ EXPOZICE
Hlavní budova v Praze

Měření času

Fenomén času a jeho měření


Expozice zachycuje vývoj hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné přístroje od nejstarších typů až po přístroje sestavené za využití nejmodernějších technologií.

Expozice ukazuje prostřednictvím chronologcky uspořádaného výběrového  souboru exponátů od  těch nejstarších známých časoměrných technologií vývoj hodinářského oboru prakticky až po současnost. Prezentuje tak ukázky  elementárních časoměrných  přístrojů, jako jsou hodiny sluneční, vodní, ohňové a přesýpací, přes pozdější v hodinářství dlouho převažující hodiny mechanické (kolečkové) až po hodiny  elektronické. 

Nejpodstatnější část expozice tvoří přehledný soubor mechanických kolečkových hodin představujících historicky nejvýznamnější časoměrnou technologii užívanou od počátku 14. století až do druhé poloviny století dvacátého. Expozice obsáhne jak prezentaci historických hodin věžních, tak hodin interiérových i  hodinek kapesních.   Nechybí však ani ukázka přístrojů využívajících měření času elektřiny nebo kombinace mechanického principu a elektřiny a také jsou zde prezentovány některé raritní experimentální časomíry např. prvních Československých atomových hodin.

Expozice zachycuje vývoj  domácího hodinářství, jehož počátky jsou doloženy již za vlády Lucemburků. V průběhu 19. století došlo k úspěšným snahám o vyrovnání se s nejnovějším pokrokem v daném oboru. Také tyto snahy, spojené především s osobnostmi Josefa Božka a Josefa Kosska, jsou v expozici náležitě prezentovány.

Nezanedbatelný prostor je věnován technologické stránce výroby hodin. Návštěvník si může prohlédnout ukázky z bohaté kolekce ručního hodinářského nářadí, přípravků a pomůcek.

VÝZNAMNÉ EXPONÁTY

Sluneční hodiny na krychli, 1740–1760, D. BERINGER G. P. SEYFRIED, David Beringer, G. P. Seyfried, Norimberk

Na krychli s papírovými polepy jsou čtvery sluneční hodiny (východní, jižní, západní a severní). Hodiny je možno naklápět pomocí kloubu na nosném sloupku a nastavit zeměpisnou šířku podle olovnice a stupnice na východní stěně krychle. V dřevěné obdélníkové podstavě je kompas (podle kterého se hodiny orientují do severojižního směru).

Fotoalbum

Měření času

Měření času

Stálá expozice