Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Hutnictví neželezných kovů

Hutnictví neželezných kovů je jednou z nejstarších výrobních znalostí, které si člověk osvojil mnohem dříve než výrobu železa. Sbírka hutnictví neželezných kovů není příliš rozsáhlá. Je v ní částečně dokumentována výroba a zpracování olova, antimonu, hliníku, zinku, cínu, mědi, niklu a některých jejich slitin. Základem sbírky jsou kolekce surovin, polotovary pro tváření a výrobky ve formě tyčí, pásů a profilů. Z modelů technologických zařízení je zajímavý model pattinsonovací pece na oddělování olova od ostatních kovů. Hlavní částí sbírky tvoří odlitky z hliníkových slitin pro letecký a automobilový průmysl. Historicky cenný je lékárenský bronzový hmoždíř z roku 1689. Pozoruhodný je originál tlakového licího stroje pro odlévání předmětů z barevných kovů podle patentu Ing. Polaka, který se svými vynálezy i vlastní výrobou a exportem licích strojů ve 20. a 30. letech zasloužil o rozšíření této dnes běžné technologie do celého světa.