Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Hornická a historická technika

Fond historické hornické techniky obsahuje sbírkové předměty, které dokumentují vývoj báňské techniky a činností při dobývání surovin od pravěku až po současnost. Z doby kamenné je ve sbírce několik kamenných nástrojů, které byly pravděpodobně používány k hornické činnosti. Středověkou těžební techniku reprezentují mlátky ve spojení s želízky a necičkami, dřevěné sochory, odtokové žlábky, dřevěné potrubí, žebříky a osvětlovací technika, např. louče, kameninové a kovové kahance. Ve sbírce hornictví jsou dále zastoupeny pro období 15. - 19. století kahany, mlecí kameny na rudu, nejstarší pomůcky pro trhací práce, náčiní a součásti báňských strojů (např. části čerpacích zařízení), vzácné, zdobené mosazné měřické přístroje (pantoměry), mladší theodolity a nivelační přístroje. Početný je soubor modelů důlních zařízení, vytvořený podle historických nákresů publikovaných v dílech montánních badatelů Georgia Agricoly, Lazara Erckera a dalších (vrátky, různé druhy čerpadel, větrací a těžební stroje, mlýny na rudu, míhadla, žentoury, modely krajin s ukázkami hornických děl). Významnou součást fondu tvoří důlní technika 19. a počátku 20. století, kterou představují rozmanité druhy hornických bezpečnostních lamp, nářadí (kladiva, sekery, škrabky, vrtačky), příslušenství výstroje horníka (zástěry – fleky, přilby, oděv) a předměty spjaté s hornickou etnografií. Soubor důlního záchranářství reprezentuje vývoj disciplíny již od prvních přístrojů umožňujících záchranu života horníků (dýchací přístroje, masky) od druhé poloviny 19. století až po dnešek. Velká část fondu záchranářství je dlouhodobě zapůjčena do expozice Hornického muzea v Ostravě – Petřkovicích. V roce 1995 byla z Východočeských uhelných dolů převzata do hornických sbírek NTM významná kolekce předmětů vztahující se nejen k dějinám hornictví východních Čech. Svou úplností je dokladem vývoje báňského oboru na celém území republiky v období od poloviny 19. století do současnosti. Velmi rozsáhlý soubor důlních strojů a zařízení tvoří vybavení věrné makety uhelného a rudného dolu z počátku 50. let 20. století v měřítku 1:1 v podzemí Národního technického muzea. Dokumentuje v originálech unikátní řady těžebních a razících strojů a prezentuje již zaniklé těžební metody.