Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Časoměrná technika

Sbírka časoměrné techniky je chronologicky a technicky rozčleněna do několika podskupin, souboru elementárních časoměrných přístrojů, hodin kolečkových (mechanických), elektromechanických a elektrických.  Početně nejmenší skupina elementárních časoměrných přístrojů obsahuje hodiny vodní, ohňové, pískové a sluneční, ty jsou však významněji však zastoupeny ve sbírce astronomických přístrojů.  Dominantní část souboru tvoří hodiny kolečkové. Patří sem jak velké věžní hodiny různé konstrukce, stáří a provenience tak hodiny interiérové, tj. hodiny stolní, nástěnné a podlahové, které reprezentují široké časově období od konce 16. století až do současnosti.  Do této podsbírky čítající několik stovek kusů patří dále menší skupiny speciálních hodin s hracími strojky, nebo tzv. hodin mysteriózních a skupina hodin černoleských (Švarcvaldek) z produkce vesnických hodinářů. Mimořádně rozsáhlá a cenná je i sbírka kapesních a přívěskových hodinek, z nichž některé zejména ty komplikované patří mezi raritní evropsky významné exempláře. Soubor mechanických hodin dále doplňuje i kolekce různých profesních, kontrolních a speciálních hodin a soubor modelů hodinových kroků, vyrobený předním českým mechanikem a vynálezcem 19. století Josefem Božkem. Samostatnou kategorii pak tvoří hodiny pomezní konstrukce, při níž byly užity jak některé elektrické principy, tak tradiční mechanické konstrukční postupy. Poslední neméně významnou skupinu sbírky pak představují hodiny elektronické, u kterých byl již mechanický prvek zcela nebo téměř zcela vyloučen a které dosahují největší přesnosti. Sbírka obsahuje několik mimořádně cenných experimentálních časoměrných přístrojů včetně segmentu prvních československých atomových hodin.