Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Zdravotnická technika

Sbírka zdravotnické techniky umožňuje sledovat jednotlivé hmotné projevy medicíny a zdravotnictví v kontextu času a prostoru a jedinečným způsobem tak podněcuje myšlení vědců a zájemců nad vztahy mezi uměním, vědou, zdravotnictvím a člověkem. Oddělení zdravotnické techniky vzniklo na základě rozhodnutí generálního ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra k 1. 3. 2018, v návaznosti na probíhající výstavu Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně. Sestavujeme sbírku, která bude sloužit jako zdroj inspirace a výzkumu zdravotnické techniky a bude mapovat vývoj některých zdravotnických prostředků od jejich první známé podoby po současnou.

Sbírka nyní obsahuje předměty vyrobené v období od 19. století po současnost. Z druhé poloviny 19. století pochází například urinometr a albuminometr. Mezi předměty z konce 19. století je elektrická odporová tavicí pícka zubního lékaře nebo sada zubních vrtáků. Z přelomu 19. a 20. století, kdy byla předmětem značné publicity elektroléčba, pochází několik přístrojů pro terapii pulsními proudy. První polovina 20. století je ve sbírce reprezentována například protézou nohy a ruky nebo vybavením zubního lékaře v podobě rentgenu zubařského křesla a vrtačky a vybavením ordinace pražského rodinného lékaře zřízené roku 1935. Z druhé poloviny 20. století pocházejí sady instrumentů, instrumentační stolek, operační stůl, defibrilátor, náhrady kloubů či přístroj pro mimotělní krevní oběh. Předměty z počátku 21. století představují ukázku vyspělých technologií v podobě dialyzační jednotky, přístroje pro hemodialýzu, přístroje SPECT, řady přístrojů pro monitoraci, ale také čerpadel pro mechanickou srdeční podporu. Ve sbírce jsou zastoupeny zdravotnické prostředky, které byly využívané armádními složkami. Zajímavý komplet tvoří navigační systém NIOBE s kompletním vybavením katetrizačního sálu.

Sbírku neustále rozšiřujeme a stojíme o vaši pomoc. Budeme rádi, pokud nám do sbírky nabídnete:

  • vaše vysloužilé přístroje, nástroje a jiné prostředky pro léčebné a diagnostické účely,
  • historické obrazy, portréty, plakáty a reklamy se zdravotnickou tématikou,
  • vybavení zrušených ordinací a lékáren,
  • učebnice, knihy, rukopisy, pracovní oděvy a osobní předměty vašich předků, kteří pracovali jako zdravotníci

Fotoalbum