Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Zařízení pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu

Jelikož byly České země od počátku zvukového průmyslu na tomto poli jednou z předních evropských zemí, je sbírka zařízení pro záznam a reprodukci zvuku poměrně obsáhlá.

Nejstarší přístroje pro záznam a reprodukci zvuku – fonografy jsou zastoupeny jak nejstarším Edisonovým systémem na staniolovou fólii, tak Bell-Tainterovým systémem na voskové a později i celuloidové válečky. Je zde možné nalézt první „jukebox“ - fonograf automaticky uváděný do chodu vhozením mince nebo miniaturní fonograf Lioret pro přehrávání speciálních válečků vmontovaný do luxusní skříňky na doutníky ve tvaru varhan. Ve sbírce jsou zastoupeny i válečkové diktafony.

Sbírka gramofonů obsahuje celou řadu gramofonů mechanických i elektrických. Mezi nejzajímavější patří jeden z vůbec prvních Berlinerových gramofonů s ručním pohonem, popřípadě první model gramofonu firmy Deutsche Grammophon A.G. vyrobený v Evropě. Dále přístroje firmy Pathé či Edison odlišného systému záznamu zvuku – hloubkového, nebo kuriózní gramofon Klingsor s rezonančním strunovým systémem. Ozdobou sbírky je stolní gramofon od firmy His Master's Voice s tzv. Lumierovou membránou. Pozoruhodná je i kolekce miniaturních skládacích mechanických gramofonů, které byly po celá dvacátá, třicátá a čtyřicátá léta oblíbená trampy.

Mezi elektrickými gramofony je řada stolních jednorychlostních gramofonů pro přehrávání standardních desek a několik gramoměničů z 30. a 40. let. Velmi dobře je zastoupena poválečná československá produkce reprezentovaná výrobky ze závodu TESLA Litovel, ETA, Elektro – Praga Hlinsko.

Sbírka magnetofonů zachycuje vývoj magnetického záznamu zvuku od nejstarších drátofonů až po nejnovější typy magnetofonů jak československé, tak zahraniční produkce. Zajímavostí sbírky je Marconi-Stille pro záznam zvuku na ocelový pás používaný v našem rozhlase na přelomu 30. a 40. let. Ve sbírce magnetofonů jsou zastoupeny i studiové magnetofony. Raritou sbírky je přístroj pro záznam a reprodukci zvuku systému Philips-Miller. Ten používá odlišné fyzikální principy pro záznam (mechanický) a pro reprodukci (optický).

Sbírka je zároveň postupně rozšiřována o v dnešní době již morálně zastaralé stolní a přenosné CD přehrávače tuzemské a zahraniční výroby. Okrajově jsou do sbírky zařazeny i mp3. přehrávače různých značek.

Videotechnika je zastoupena kazetovými a cívkovými videomagnetofony různých systémů. K nim přináleží i několik kamer a další příslušenství. Sbírka je průběžně rozšiřována o soudobě přístroje na optická záznamová média – různé kombinace DVD přehrávačů/recordérů s VHS rekordérem popřípadě HDD diskem či slotem pro různé typy paměťových karet.

Fotoalbum