Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Telekomunikace

Signalizace a telegrafie

Soubor obsahuje řadu velmi cenných sbírkových předmětů. Zastoupeny jsou zejména telegrafy (systémy Morse, Hughes, Baudot, Wheatstone apod.) a jejich pomocná zařízení (klapáky, klíče, relé, translace, přepojovače, bleskojistky apod.). Dále obsahuje různé systémy dálnopisů a navazující zařízení. Mezi nejvýznamnější exponáty patří telegrafní soubor z majetku císaře a českého krále Ferdinanda V. (1793-1875), jemuž byl vyroben a věnován zřejmě u příležitosti budování telegrafní linky při železniční dráze Ferdinandově z Vídně do Brna a Prahy. Po jeho smrti byl věnován císařem Františkem Josefem I. německé vysoké škole technické v Praze. Z majetku ČVUT byl roku 1934 předán do sbírek NTM. Telegrafní fond obsahuje nejvýznačnější telegrafní prostředky užívané na našem území, dále dálnopisy, jakož i další telegrafní příslušenství.

Telefonie

Fond telefonie obsahuje telefonní přístroje všech systémů na našem území užívané od svého zavedení až do dnešní doby, dále spojovací prostředky manuální i části resp. součástky ústředen automatických. Z přenosové techniky jsou to zesilovače a součásti i vzorky telefonních vedení venkovních i kabelových. Sbírka telefonů a jejich příslušenství v NTM je velmi rozsáhlá a hodnotná, zejména co se týče nejstarších telefonů. Obsahuje také řadu manuálních ústředen a jejich dalšího příslušenství. Vývojová řada klasických telefonů je prakticky dovedena až do současnosti. Jde o sbírkově bohatou a dobře vedenou podskupinu, a to v rámci celého vývoje telefonie „po drátech“. Zajímavostí jsou sbírky telefonní techniky českého herce Vlastimila Brodského, který se shromažďováním telefonů zabýval celý život a neméně zajímavá kolekce z pozůstalosti hudebního skladatele Petra Hapky. V posledních letech je sbírka doplňována zejména o GSM technologii.

Radiotechnika

Jedna ze stěžejních podskupin, která obsahuje zejména radiové přijímače pro účely spojové i pro rozhlas, a to od nejstarších až prakticky po současnost. Fond radiotechniky obsahuje několik raných zařízení pro telegrafii tlumenými vlnami; z domácí produkce jiskrový vysílač vyrobený prof. Šimkem pro spojení s Paříží v roce 1918. Rozsáhlejší sbírka raných radiotelegrafních i radiotelefonních elektronkových zařízení převážně zahraniční provenience. Rané rozhlasové přijímače cizí (francouzské, anglické a německé) i domácí provenience. Rozsáhlá sbírka rozhlasových a telekomunikačních přijímačů od 30. let téměř do současnosti cizí i domácí výroby (zejména poválečná produkce fy Tesla). Kolekci přijímačů zdobí nejstarší výrobky kultovních československých značek Telektra, Telegrafia, J. V. Myslík Hyršovský Přelouč, Radieta, Radion, Radioslavia či Urania. Unikátem je osmi elektronkový superheterodyn, věnovaný Vojenskými telegrafními dílnami (VTD) v roce 1924 prezidentovi T. G. Masarykovi jako dar čs. branné moci k Novému roku. Rozhlasové vysílače používané na našem území zahraniční, ale i domácí produkce a jejich příslušenství. Mezi jinými první rozhlasový (neúplný) kbelský vysílač Huth, první strašnický vysílač SFR i jeho následovník Western Electric, který významně přispěl k osvobození Prahy v roce 1945. Z novějších přírůstků zmiňme za všechny prototyp prvního československého sedmi tranzistorového přijímače, vyvinutého ing. Rejmánkem a Ing. Myslíkem v roce 1956 ve Výzkumném ústavu A. S. Popova.

Televize a přenos obrazu

Ve fondu televizní techniky jsou modely i originály mechanicko-optických systémů rozkladu obrazu (např. původní Okolicsanyiho zrcadlový šroub), dále pokusný televizní přijímač s Nipkowovým kotoučem a Weillerovým kolem a experimentální televizní vysílací a přijímací aparatura průkopníka televize v Československu, docenta Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy Jaroslava Šafránka, v jehož pozůstalosti je zachován také první elektronický televizor a v důsledku německé okupace nedokončené televizní kamery, pracující v systému 241 řádků z roku 1939. Těžiště sbírky tvoří televizní přijímače z padesátých až sedmdesátých let 20. století, počínaje prototypem strašnického modelu TESLA 4001A či pokusného přijímače, vybaveného kruhovou barevnou obrazovkou systému delta, po poslední televizory s CRT technologií z Tesly Orava. Významným exponátem, který mohou návštěvníci spatřit v expozici „Televizní studio“ je první československý televizní řetězec MEVRO z roku 1948. Ze zahraničních výrobků rané éry je ve sbírce německý televizní přijímač Fernseh z roku 1938. Z poválečné doby jsou zastoupeny zejména televizní přijímače domácí provenience (Tesla), jakož i tuzemská snímací a přenosová technika. Do tohoto fondu patří i několik aparatur pro přenos obrázků. Podskupina obsahuje předměty pro rozklad a přenos obrazu od nejstarších mechanických systémů s Nipkovovým kotoučem.

Fotoalbum