Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Stroje na zpracování informací

Sbírka obsahuje několik desítek číslicových a analogových strojů, jejich periferních zařízení, event. i jejich částí, které převádějí a zpracovávají signály na bázi elektrických či elektronických principů. Z domácích výrobků se jedná zejména o řadu diferenciálních analyzátorů MEDA, diferenciální analyzátor ADAPP a části elektromechanického analyzátoru DIANA. Z domácích číslicových zařízení je ve sbírce reléový kalkulační děrovač prof. Antonína Svobody a komponenty jím navržených samočinných počítačů SAPO a EPOS.

Z konce minulého století jsou zastoupeny kapesní kalkulátory (Elka, Texas Instruments a další) a osmibitové počítače domácí a zahraniční provenience.

Z období po roce 2000 jsou kromě počítačů PC a příslušných periferií poměrně významně zastoupeny počítače značky APPLE.

Fotoalbum