Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Prehistorie kinematografie

Sbírka dokumentuje vývoj od prvních pokusů o zachycení pohybu a znázornění děje až po kinematograf bratří Lumierů. Obsahuje originální laterny magiky, které umožňovaly vytvořit iluzi pohybu vícenásobnou projekcí. Velmi bohatý je soubor ručně malovaných projekčních obrázků. Sbírka dále obsahuje desítky stroboskopů, kouzelných bubnů a podobných přístrojů – optických hraček, které využívaly doznívání zrakového vjemu k předvádění jednoduchých dějů. Zcela unikátní je soubor chronofotografií É. J. Mareye z Francie. Ve sbírce NTM je celá kolekce originálních chronofotografií É. J. Mareye - druhá největší na světě.

Fotoalbum