Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Polygrafie

Sbírka polygrafie vznikala do II. světové války na dvou místech. Starší část pochází z fondů Českého průmyslového muzea, založeného Vojtěchem Náprstkem, v němž se grafické sbírky vytvářely od 70. let 19. století; druhou částí jsou původní sbírky Technického muzea, které vznikaly od roku 1911. Obě sbírky se definitivně spojily v roce 1944. Sbírka je velmi rozsáhlá. Celkem je evidováno téměř 2000 položek, z nichž některé jsou ještě širokými soubory např. tisků či tiskových forem. Základem sbírky je kolekce 200 strojů. Jsou to stroje tiskové, dokončovací, pro přípravu tiskové formy a malý oddíl strojů kancelářských. Dále je zde velmi rozsáhlý fond tiskových forem pro všechny techniky, ale také knihtiskové štočky. Zastoupeny jsou i finální výrobky – knihy, časopisy, plakáty a další tisky. Sbírka je členěna podle technologického postupu polygrafické výroby a dle jednotlivých tiskových technik: tisk z výšky, tisk z hloubky (hlubotisk, heliogravura a fond památek na Karla Václava Klíče), tisk z plochy (ofset i litografie). Další částí je příprava tiskové formy, písmolijectví a knihařské dokončovací zpracování. V každém oddílu je zastoupen reprezentativní vzorek výrobních strojů, pomocných nástrojů a nářadí a konečných výrobků. Unikátem je dřevěný knihtiskový lis z přelomu 17. a 18. století. Z dalších zajímavých předmětů lze uvést první knihtiskovou rotačku v českých zemích, knihtiskový rychlolis z roku 1877 a ucelenou vývojovou řadu litografických strojů.

Fotoalbum