Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Technika v domácnosti

Tato podskupina, čítající více než 200 inventárních čísel, je založená především na produkci podniku Elektro-Praga Hlinsko, monopolního československého výrobce většiny druhů domácích elektrospotřebičů.
Kromě ukázek vyráběných spotřebičů z 50.-80. let jsou zde zastoupeny unikátní designérské návrhy hlavního designéra podniku Stanislava Lachmana. Jeho designérská činnost i působení v 50. letech ve vývojovém podniku Kovotechna spolu s Rudolfem Vackem, Milošem Hájkem a dalšími výtvarníky je pak detailně zachycena v bohaté dvojrozměrné dokumentaci. Zásadní akvizicí je dar více než stokusového souboru výrobků, prototypů a designérských modelů ze sbírky bývalého podnikového muzea společnosti ETA z roku 2021.

Fotoalbum