Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Muzeum architektury a stavitelství

O unikátní sbírky hmotných dokladů tvůrčí činnosti z oblasti architektury, stavitelství a průmyslového designu pečuje v Národním technickém muzeu jeho samostatná organizační složka – Muzeum architektury a stavitelství (MAS).

Toto pracoviště vzniklo v roce 2008 z někdejšího Oddělení architektury a stavitelství NTM, a to rozšířením o další aktivity včetně podílu na přípravě Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích. V roce 2012 bylo do MAS začleněno Oddělení průmyslového designu.

MAS se skládá z části sbírkové a části archivní, a to: sbírky architektury, sbírky stavitelství, sbírky průmyslového designu a Archivu architektury a stavitelství (AAS). Správu každé sbírky zajišťuje odborný kurátor, správu AAS odborní archiváři. Do roku 2022 MAS spravovalo i Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích.

V rámci rekonstrukce hlavní budovy Národního technického muzea na Letné v letech 2003-2011 vznikla nová expozice architektury, stavitelství a designu, která návštěvníky uvádí do vývoje české architektury druhé poloviny 19. a 20. století prostřednictvím architektonických modelů, historické obrazové dokumentace i pomocí instalace působivých dobových interiérů.

Kontakty

ředitel odboru muzea architektury a stavitelství
|
220 399 270

Mgr. Jiří Hulák
vedoucí oddělení průmyslového designu
|
220 399 243

Ing. Lukáš Hejný
vedoucí oddělení stavitelství a architektury
|
220 399 298

Mgr. Jakub Chaloupka
kurátor stavitelství
|
373 300 762

PhDr. Martin Šámal
vedoucí Archivu architektury a stavitelství
|
220 399 180

Robert Vejvoda
archivář
|
220 399 204