Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Stavební prvky, konstrukce a materiály

Prvotní část této sbírky tvoří historická kolekce modelů krovů běžných i významných staveb, věží a ukázky truhlářských interiérových prvků (schodiště, okna, dveře). Přímo od výrobců pocházejí vzorky stavebních hmot a ke zvláštnostem patří soubor mechanických pomůcek k výpočtům stavebních konstrukcí.

V současné době je dlouhodobě a systematicky rozšiřována sbírka autentických stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Její rozkvět velmi úzce souvisí s projektem Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích, který byl realizován v letech 2008-2015. Od té doby je část této sbírky prezentována v rámci tamní expozice. Další významná část sbírky je uložena v depozitářích, které na své zpřístupnění formou studijní expozice teprve čekají.

Fotoalbum