Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Otevřená kultura Pro neslyšící
Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Geofyzika

Geofyzika je ve sbírce hornictví zastoupena převážně dvojrozměrnou dokumentací, vývojovou řadou z vybavení gravimetrické laboratoře podzemí dolů v Příbrami, dvěma karotážními soupravami z Ostravy a přístroji k měření radioaktivity získané z Dolní Rožínky.