Sledujte nás na
E-shop Vstupenky
Středověké stavební stroje

Středověké stavební stroje

Ojedinělá rekonstrukce původní středověké stavitelské technologie


V prostoru bývalých ležáckých sklepů jsou v atraktivní instalaci prezentovány rozměrné funkční repliky středověkých stavebních strojů, které byly zhotoveny na základě studia historických pramenů a důsledně vyrobeny za použití dobových řemeslných postupů. Představují v evropském měřítku ojedinělou rekonstrukci původní středověké stavitelské technologie. 

Středověké stavební stroje byly geniální ve své jednoduchosti, skladnosti i výrobě náhradních dílů. Všechna tato zařízení aplikují dovedně základní mechanické principy, díky kterým bylo možné efektivně využít omezenou lidskou či zvířecí sílu třeba při zdvihání a přemísťování těžkých břemen, při zatloukání pilotů pro základy staveb i při dalších stavebních činnostech.

Dominantou expozice se stal klecový jeřáb vyrobený dle předlohy v bibli Václava IV., beranidlo zhotovené podle vyobrazení tzv. husitského anonyma a vrátek s vijákem podle vyobrazení v knize Domenica Fontany. 

Nově v roce 2024 expozici obohatily středověké originály.  Jedním z nich je původní typicky hrotité dveřní křídlo z kostela sv. Haštala v Praze na Starém Městě. Jeho základ tvoří dřevěná svlaková konstrukce, která je z vnější strany opatřena železnými kovanými pláty a diagonálními pásy a na vnitřní straně dvojicí otevřených zámků. Dalším exponátem je gotická kamenná okenní kružba z hradu Kámen.

Fotoalbum

Středověké stavební stroje

Středověké stavební stroje

Stálá expozice