Sledujte nás na
E-shop Vstupenky
Příběh vizionáře: Jan Kaplický

Příběh vizionáře: Jan Kaplický

Studijní kabinet modelů


Jméno Jana Kaplického je spojeno s nezaměnitelně smělou futuristickou architekturou, odvahou experimentovat s novými tvary i materiály, nekonečnou fantazií nacházející svůj zdroj v přírodě, s pohledem upřeným do budoucnosti. Cílem expozice bylo vytvořit prostor pro ty, kteří se chtějí s dílem Jana Kaplického seznámit komplexněji. Nabízí návštěvníkům jakýsi „studijní kabinet“, ve kterém se mohou procházet mezi modely Kaplického projektů, vnímat jejich časový vývoj, proměny a možnosti jednotlivých staveb, všímat si jejich detailů i působení celku.

Příběh vizionáře: Jan Kaplický

Příběh vizionáře: Jan Kaplický

Stálá expozice