Sledujte nás na
E-shop Vstupenky
Hutnictví
STÁLÁ EXPOZICE
Hlavní budova v Praze

Hutnictví

Kovy – cesta civilizace


V expozici se seznámíte s historickým vývojem oboru hutnictví a jeho vazbami na život společnosti. Především jsou zde zobrazeny dějiny zpracování železa od sklonku doby bronzové po současnost.

Expozice dějin hutnictví prezentuje technický a historický vývoj hutnictví a jeho vazbu k životu společnosti, kterou nejvíce ze všech kovů ovlivnilo železo. Proto se expozice věnuje převážně železářství. Vývoj technologie výroby železa dokumentuje např. rekonstrukce slovanské železářské hutě z 9. století, pozoruhodná je instalace původního strojního vybavení kovacího hamru. Vývoj hutnictví železa ve všech jeho etapách je představen prostřednictvím řady modelů i originálních exponátů. Éra průmyslové revoluce, která měla zásadní význam pro rozvoj výroby železa a jeho použití ve strojírenství, dopravě a stavitelství, je reprezentována např. modely dřevouhelných vysokých pecí z počátku 19. století nebo modelem Vojtěšské huti v Kladně s prvními koksovými vysokými pecemi z roku 1856. Nejmodernější současné technologie reprezentuje např. model kontinuálního lití oceli.

Druhá část expozice nabízí ve čtyřech kapitolách pohled na železo, které vstoupilo do mýtů starověkých národů, stalo se symbolem válek, ale sloužilo zároveň k výrobě užitkových a uměleckých předmětů. V současné době je hutnická expozice Národního technického muzea jedinou syntetickou expozicí dějin hutnictví v České republice. V budově muzea navazuje na expozici hornictví a dovoluje si poznání obou souvisejících oborů ucelit.

VÝZNAMNÉ EXPONÁTY

Postup výroby kosy

1913, Simon Redtenbacher seel. Wwe & Söhne, Linz, ocel, dřevo, samet, 147 x 177 x 20 cm

Fotoalbum

Hutnictví

Hutnictví

Stálá expozice