Kostelní 42, 170 78 Praha 7, Česká republika
Otevřená kultura Pro neslyšící
Sledujte nás na
E-shop Vstupenky
Chemie kolem nás
STÁLÁ EXPOZICE
Hlavní budova v Praze

Chemie kolem nás

Chemie je všude kolem nás


Expozice zajímavým a pestrým způsobem dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost. Poznáte zde, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady nás doprovází po celý den na každém kroku.

Cílem expozice  je poukázat na souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec neuvědomuje. Řada předmětů, které bereme denně i několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za běžné, pochází od chemiků ve výzkumných, vývojových, technologických a průmyslových laboratořích. V expozici jsou představeny i významné osobnosti tohoto oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, jehož vynález měkkých kontaktních čoček byl světového významu a ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie čočkostroje ze stavebnice Merkur.

Dalším významným elementem, který je v expozici prezentován, je fenomén chemické laboratoře. Návštěvník má během svého putování expozicí možnost nahlédnout do minulosti, součástí expozice je Alchymistická dílna a Chemická laboratoř v proměnách času. V rámci speciálních programů bude možné navštívit odbornou laboratoř Národního technického muzea vybavenou špičkovou technikou a seznámit se s analytickými metodami užívanými při průzkumu sbírkových předmětů v muzeu v současnosti.

Generální partner expozice Chemie kolem nás www.unipetrol.cz
Expozice Historie kontaktních čoček vznikla ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

 

VÝZNAMNÉ EXPONÁTY

Richterova kotvová stavebnice

z „umělého kamene“ z počátku 20. století.

Fotoalbum

Chemie kolem nás

Chemie kolem nás

Stálá expozice